1 206 0

8.1% e делът на потребление на контрабандни цигари

Статистиката е за второто тримесечие на 2016 г.

Калина Петрова

„За първите девет месеца на годината Агенция „Митници" е задържала два пъти повече нелегални цигари в сравнение със същия период на 2015 г. или близо 41 млн. къса цигари (при 21 млн. къса за 2015 г.)", заяви директорът на Агенция „Митници" Розалия Димитрова. Тя посочи, че за митниците приоритет са не само цигарите, но и нарязания тютюн за пушене.

„До този момент е предотвратено разпространението на близо 40 000 кг нарязан тютюн за пушене, което е с 10 000 кг повече в сравнение с количеството за цялата 2015 г., когато са задържани близо 30 000 кг." уточни Димитрова и допълни, че Агенция „Митници" реагира на повишения интерес за търговия на тютюн в интернет и вече целенасочено селектира обекти чрез подобни обяви.

Данните от последното проучване чрез събиране и анализиране на празни цигарени кутии в 14 големи града в България бяха изнесени на работна среща от петте компании от „Инициативата срещу незаконната търговия"* пред представители на правителството, правоприлагащите органи и държавните институции, ангажирани с противодействие на контрабандата, в лицето на министър-председателя Бойко Борисов, вицепремиера и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, главния прокурор Сотир Цацаров,  главния секретар на МВР Георги Костов, заместник-министъра на финансите Кирил Ананиев, Директора на Агенция Митници Розалия Димитрова и други представители на структурите и дирекциите на изброените институции.

За една година потреблението на нелегални цигари в страната е намаляло с 5.3 п.п. През второто тримесечие на 2015 г. потреблението на незаконни цигари бе отчетено 13.4%, с което България се нареждаше и на 13-то място в ЕС, а според последните данни от към второто тримесечие на 2016 г. потреблението на незаконни цигари бележи най-ниското си ниво от 8.1%, измерено някога, нареждайки страната ни на 7-мо място сред страните-членки на ЕС /след Португалия, Чешката Република, Словакия, Дания, Люксембург, Белгия/. 

Компаниите отчетоха, че добрите резултати се дължат на проявената решителност и политическа воля на правителството и на засилените мерки за борба с незаконната търговия с цигари, които кореспондират на увеличените обеми на законни продажби на пазара и на приходите в бюджета към настоящия момент за 2016 г.  Компаниите подчертаха, че натискът от страна на правителството срещу незаконно предлаганите цигари и нарязан тютюн трябва да продължи в интерес на легалния бизнес и бюджетните приходи.

Според Вицепремиера и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова,резултатите, представени от компаниите,потвърждават ефективността на мерките, които МВР прилага за противодействие на незаконната търговия с цигари. Същевременно, проучването дава нова информация, която ще подпомогне планирането на превантивни дейности.

Главният прокурор, Сотир Цацаров благодари на компаниите от Инициативата срещу незаконната търговия. Той подчерта, че методологията чрез събиране и анализиране на празни опаковки е обективен и достоверен начин за изследване на незаконното потребление. Той отправи добри дума към МВР, ГД БОП и Национална полиция за професионалната работа. Цацаров подчерта, че намаление от 8.3% до 8.1% в рамките на две поредни тримесечия, но това, което е ясно е намаляващата тенденция. Цацаров коментира някои от резултати по градове по-подробно и обърна внимание на градове с висока контрабанда като Свиленград, Перник и Пловдив. Цацаров заяви, че резултатите за добри и това се дължи не само на сътрудничество между институциите, но и на спазване на правила, процедури и на наказателния процес. Той заключи, че внимание трябва да има и към проблема с незаконната търговия с нарязан тютюн, което трябва да се превърне в приоритет на държавата, наред с борбата с незаконните цигари.

Заместник-министър Кирил Ананиев запозна аудиторията с резултатите от данъчните приходи в бюджета в резултат на намалената контрабанда и коментира: „Колкото по-ниски стават показателите на това изследване, толкова по-голям ресурс ще влезе в държавния бюджет и той ще може да се използва за редица социални и икономически дейност". Той представи актуални данни за постъпленията от акциз на тютюневи изделия - „ за периода януари-септември 2016 г. при сделки в страната са освободени за потребление 10,344 млрд. къса цигари, от които в бюджета са постъпили 1,686 млрд. лв., а за същия период на 2015 г. от сделки в страната са освободени 9,567 млрд. къса, чиито брутен размер на начислен акциз съответно е 1,488 млрд. лева". Кирил Ананиев обясни увеличението на приходи от акциз на цигарите както с повишения акциз на цигарите, така и с нарастването на физическите обеми и прогнозира запазване на тази тенденция.

Главният секретар на МВР Георги Костов представи подробно дейността на структурите на МВР, ангажирани с борба с контрабандата и отчете съответствието между резултатите от проучването и данните за задържаните количества от МВР по градове и области.„Със задоволство констатираме намаление на разпространението на незаконни цигари в столицата, където е и най- големият пазар, тук отчитаме и най-голям ръст на образуваните досъдебни производства",добави  главен комисар  Костов, като се обърна към компаниите със думите: „Ние благодарим за вашата работа и считаме, че с нея ни оказвате неоценима помощ при организация на дейностите на структурите на МВР".

Проучването се възлага на независима изследователска агенция от 5-те тютюневи компании, които са част от „Инициативата за борба с незаконната търговия с цигари"* и се осъществява ежегодно за последните 9 години по метода на анализ на празни опаковки от цигари, събирани в 14 големи града на страната, които съставляват основната и представителна извадка, покриващо над 40% от населението в България. В допълнение, незаконното потребление се измерва и в някои по-малки градове, резултатите за които също се представят отделно за  всеки от тях. От 2010 г. насам  проучването се извършва на две вълни годишно - през второто и четвъртото тримесечие всяка година.

Компаниите представиха динамиката и развитието на потреблението на незаконни цигари по градове.

Относително значителен спад в сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. се отбелязва в следните градове, които в годините са с високо ниво на контрабандата. Сред тези градове се отличава Габрово с огромен спад, резултатът от който ще подлежи да бъде наблюдение в бъдеще с цел установяване на тренд:

Град

4-то тримесечие 2015 г.

2-ро тримесечие 2016 г.

Пазарджик

26.7%

14.1%

Благоевград

31.7%

16.5%

Сандански

26.8% 

16.2%

Видин

33.1%

10.6%

Габрово

40.2%

0.7%

В следните градове с високо ниво на незаконна търговия се отбелязва малък спад и нивата се запазват високи:

Град

4-то тримесечие 2015 г.

2-ро тримесечие 2016 г.

Пловдив

19.5%

17%

Свиленград

33.7%

30.2%

Кюстендил

27.1%

25.6%

В същото време в следните гладове се наблюдава значително покачване на потреблението на незаконни цигари:

Град

4-то тримесечие 2015 г.

2-ро тримесечие 2016 г.

Перник

10.3%

26.7%

Хасково

18.4%

24.5%

Русе

4.1%

9.9%

Компаниите подчертаха също, че повече от 1/3 от цигарите, непредназначени за местния пазар са illicit whites, което потвърждава, че тези незаконни продукти създават сериозен проблем, както на българския пазар, така и на пазара на ЕС.

Засиленото сътрудничество между държавните институции и компаниите от Инициатива „Срещу незаконната търговия" трябва да се задълбочи чрез двупосочен обмен на информация и консултации с индустрията по всяка нова законодателна инициатива, включително и предстоящата подготовка и приемане на законодателство от Европейската Комисия и прилагането му на национално ниво, свързано с проследяването на продуктите по цялата верига на доставки според изискванията на Директивата за тютюневите изделия.

Компаниите от Инициативата подкрепиха наскоро предложената акцизна политика, която е в синхрон с практиките в ЕС и с принципите, свързани със стабилността на легалния пазар.

Тютюневите компании напомниха, че контрабандата остава сериозен проблем за ЕС и в световен мащаб, тъй като лишава държавите от законни данъчни приходи и допринася за финансиране на организирана престъпност. Специално внимание бе обърнато на факта, че географски България е една от най-уязвимите външни граници на ЕС.

София / България


Още по темата

Напиши коментар:


Публикувай