588 0

Крайни срокове за изборите

Стефанаки Йоанис

15 дни преди изборите ще припомним на гласоподавателите важните срокове, определени от ЦИК в изпълнение на Изборното законодателство.

Днес в 17 часа изтича срокът за подаване на заявления - по образец или в електронна форма - за гласуване в подвижна избирателна кутия. Tакива заявления могат да подават избиратели, чиито трайни увреждания не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват.

Отново днес е крайният срок и за подаване на завления за гласуване по настоящ адрес за тези хора, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места. След вписването им в списъка по настоящ адрес не може да им се издава удостоверение за гласуване на друго място.

На 26 октомври на интернет страницата на всяка община ще се публикува списък на заличените лица от избирателните списъци, след като тези хора са заявили, че ще гласуват на друго място по настоящ адрес.

До 29 октомври Районните избирателни комисии трябва да оповестят мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден.

Същия ден изтича и срокът, в който всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него. Това става с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник.

И така в 24,00 ч. на 4 ноември трябва да приключи предизборната агитация, за да може всеки да има своя ден за размисъл преди вота.  

България


Напиши коментар:


Публикувай