1 282 0

АПИ мести паметник заради ремонт на път

АПИ мести паметник заради ремонт на път
Стефанаки Йоанис

Във връзка с рехабилитация на път III-866 Михалково – Кричим, от км 88+050 до км 103+500, и необходимост от извършване на уширение на пътното платно, е предвидено преместване със 100 метра на паметник, който попада в участъка. Монументът се намира при километър 100+900.

В момента паметникът на 22-та разстреляни перущенци в дефилето на р. Въча е само на 50 см от ръба на настилката. До монумента няма дори площадка за спиране.

В техническия проект за рехабилитация на пътната отсечка се предвижда монументът да бъде преместен на 100 м посока гр. Кричим, от страната на ската. На новото място ще бъде изградена и площадка за спиране. Дейностите по изместване на монумента са съгласувани с община Кричим през месец юли т. г. В кореспонденцията между Областно пътно управление – Пловдив и общината е изрично отбелязано, че с преместването ще бъде запазена „целостта и автентичния вид“ на монумента на новото място.

Точното местоположение е уточнено в проекта на пътя и за това има предвидена позиция в количествената сметка.

Преместването на паметника е внимателно обсъдено не само заради осигуряване широчинния габарит на пътната настилка в участъка, което на места ще е над 2 метра, но и заради осигуряването на по-добри условия и безопасност на гражданите за спиране и при поклонение.

С уширението паметникът ще попадне в обхвата на пътя. А и с настоящото си положение той застрашава безопасността на движението.

Други дейности, предвидени за изпълнение в участъка, планиран за ремонт са: укрепване на пътя и предприемане на мерки за по-доброто му отводняване, обрушване на ската, реконструкция на съществуващите аварийни площадки и при възможност изграждане на нови, ремонт и осветление на тунела при км 97+650.

Рехабилитацията на път III-866 Смолян – Михалково – Кричим се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014– 2020 г. на стойност около 11 млн. лв. Очаква се участъкът да бъде изграден до средата на 2018 г.

България


Напиши коментар:


Публикувай