619 0

Рекултивират депото за битови отпадъци в Радомир

Рекултивират депото за битови отпадъци в Радомир
Стефанаки Йоанис

Общинският съвет прие решение община Радомир да кандидатства за финансиране в размер на 9,9 млн. лв. пред МОСВ за закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци в землището на с. Кошарите.

Общинският съвет в Радомир прие решение община Радомир да кандидатства за финансиране  за закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за битови отпадъци в землището на с. Кошарите. Исканата сума ще бъде в размер на 9,9 млн. лв., а финансиращият орган ще бъде МОСВ.

Със заповед на директора на РИОСВ от месец февруари тази година бе преустановена експлоатацията на депото за неопасни отпадъци в Радомир.

Отпадъците, генерирани на територията на Радомир и околните села, се извозват до Регионалното депо в Перник. Съгласно Закона за управление на отпадъците общината е длъжна да започне дейностите по закриване на депото.  Изготвен е работен проект за рекултивация на депото с обща площ над 192 дка.

Предстои комплектоването на всички решения, становища и съгласувателни писма от съответните институции и внасянето на проекта.

На днешната си сесия ОбС в Радомир прие отчет за резултатите в бизнес програмата за дейността и развитието на "Медицински център - Радомир" ЕООД и отчет за финансово-икономическото състояние на "Байкал 1" ЕООД.

Съветниците дадоха съгласието си общината да подаде проектно предложение по процедура за безвъзмездно финансиране "Активно включване" по ОП "Развитие на човешките ресурси".

 

България

Напиши коментар:


Публикувай