4 807 14

460 лв. минимална заплата

460 лв. минимална заплата
Стефанаки Йоанис

Минимална работна заплата от 460 лева предвижда правителството в проектобюджет 2017.

Вноската за пенсия ще се увеличи с един процент, по два месеца ще нарасне изискваната възраст и стаж за пенсиониране за масовата трета категория труд и за сектор "Сигурност". Таванът на пенсията остава 910 лева.

Въвежда се нов вид месечно подпомагане за децата с трайни увреждания без доходен критерий за родителите.

От 1 януари над 26 хиляди деца ще получават една интегрирана добавка. Най-висок размер от 930 лева тя ще е за децата с най-тежките увреждания - над 90 процента. За децата със степен на увреждане от 50 до 70 процента ще е 350 лева на месец.

В актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. са представени средносрочните икономически перспективи и приоритети на правителството, както и основните параметри на бюджетната рамка за следващата година. Рамката на Бюджет 2017 и параметрите на прогнозата до 2019 г. са изготвени на база актуализираната макроикономическа прогноза, заложените основни допускания, реалистична оценка за приходите, както и при ограничаване на темпа на нарастване на разходите, чрез относително задържане на националните разходи.

Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. съдържа изискваната съгласно Закона за публичните финанси съпоставка на актуалната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите с тази на ЕК, като за първи път е включено и сравнение на прогнозата на Министерството на финансите с прогнозата на ЕК по отношение на показателите на сектор „Държавно управление“.

Очакванията за реалния растеж на БВП са той да се запази на относително стабилни нива през прогнозния период, като през 2017 г. слабо ще се забави до 2,5%, а за периода 2018-2019 г. се очаква постепенното му ускоряване до 2,7%. Вътрешното търсене ще бъде водещо за растежа както по линия на потреблението, така и на инвестициите.

Средносрочната перспектива е обвързана със заложения приоритет за запазване на стабилността на публичните финанси и се изразява в следване на вече определените цели за продължаване на фискалната консолидация и придържане към консолидационните стъпки от пролетната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 година. Отчитайки еднократния ефект върху бюджетното салдо за 2016 г., в настоящата прогноза се запазват целите за дефицита за периода 2017-2019 г., съответно на 1,4%, 1,0% и 0,5% от БВП, заложени в пролетната средносрочна бюджетна прогноза.

Приходите, помощите и даренията по КФП за периода 2017-2019 г. се движат в границите между 38,4% и 37,7% от БВП. Тенденцията за лек спад през годините, при очакван ръст през 2017 г. спрямо очакваното изпълнение на приходите за 2016 г., е в резултат на мерките за повишаване на събираемостта на данъчните приходи, промените в социално-осигурителната политика и прехвърляне на неданъчни приходи за 2017 г., разчетени в програмата за 2016 година.

Общите разходи по КФП в средносрочен план показват тенденция на намаление от 39,8% от БВП през 2017 г. до 38,2% от БВП през 2019 година.

Основна цел през периода 2017-2019 г. е провеждането на данъчна политика, насочена към повишаване на бюджетните приходи и намаляване на дела на сенчестата икономика. Следва се политика на запазване на ниските нива на данъчно облагане при преките данъци и прехвърляне на данъчната тежест от преките към косвените данъци. Постигането на целта за изпълнение на бюджетните приходи е свързана с поддържане на устойчиво ниво на приходите при запазване на тежестта на данъчното облагане и очакван положителен ефект от засилените действия при администриране на приходите.

Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. предвижда увеличаване на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2017 г. на 460 лв. и запазване на този размер за 2018 и 2019 година.

Осигурителната политика за периода 2017-2019 г. предвижда запазване на съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване. За 2017 и 2018 г. се повишава размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” на ДОО с по един процентен пункт, като целта е да се намали недостигът от средства по бюджета на ДОО и субсидирането му от държавния бюджет. От 2017 г. е предвидено и увеличаване на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ за лицата по чл. 69 от КСО с 20 процентни пункта.

Пенсионната политика предвижда от 1 януари 2017 г. постепенно да се увеличава тежестта на една година осигурителен стаж в пенсионната формула с процент, равен или по-голям от процента определен по правилото на чл. 100 на КСО. За 2017 г. процентът за всяка година осигурителен стаж е 1,126 (2,4% увеличение). От 1 януари 2017 г. необходимият осигурителен стаж за придобиване право на пенсия се увеличава с по 2 месеца всяка година до достигане на 35 г. и 8 месеца за жените и 38 г. и 8 месеца за мъжете в 2019 година.

Приоритетите в Бюджет 2017 са фокусирани върху мерки, свързани с насърчаване на реформите в сектор „Образование“, поддържане на модерни и боеспособни въоръжени сили и развитие на отбранителните способности на страната, подобряване на функционирането на системата на здравеопазването, както и изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

За реализиране на приоритетите в областта на образованието ще се изпълняват интегрирани мерки и действия за гарантиране на равен достъп до качествено образование и професионална подготовка и растеж, основан на знанието и науката и развитието на младите хора, и привличането на млади учители в системата на средното образование.

Спазено е изискването средствата за отбрана за следващата година да не са по-ниски от размера на одобрения минимум за сектора на отбраната в съответствие с решението на Консултативния съвет за национална сигурност при Президента от 27 април 2015 г., като е осигурен ресурс за придобиване на авиационна техника и на многофункционални модулни патрулни кораби за Военноморските сили.

В областта на здравеопазването приоритетни направления и дейности остават спешната медицинска помощ, електронното здравеопазване, майчиното и детско здравеопазване, лечебните заведения за болнична помощ, както и лекарствената политика.

Националната програма за енергийна ефективност е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Вследствие на постигната фискална консолидация, нивото на публичен дълг е стабилизирано на ниско и устойчиво равнище, далеч под средното ниво за еврозоната и ЕС, както и Маастрихтския критерий за публичен дълг към БВП, като за 2017 г. не се предвижда емитиране на нов външен дълг в рамките на Глобалната средносрочна програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари.

Въз основа на допусканията и прогнозното нетно дългово финансиране за периода 2017-2019 г., съотношението държавен дълг към прогнозния БВП се очаква да бъде около 25% към края на периода, което се обуславя от подобрената бюджетна позиция на страната.

България

Още по темата

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • Гого
  Отговор
  1 18:40  26.10.16
  Кво ше ши ги праим тез толквоз много пари?
 • ДОДО
  Отговор
  2 18:44  26.10.16
  ЗА РЕЗИЛ КАК НЕ ГИ Е СРАМ
 • RIP
  Отговор
  3 22:02  26.10.16
  незнам кво се оплаквате, минималната работна заплата расте всяка година. верно малко е, но след десетина години би било търпимо.

  Коментиран от #4

 • Смех
  Отговор
  4 23:14  26.10.16

  До коментар #3 от "RIP":

  А сега се замисли с какви темпове ти растат цените и каква е линията на бедността! След десетина години, сегашната система ще рухне, защото работещото население ще се е стопило тотално.

 • Васичка Атанасова
  Отговор
  5 23:39  26.10.16
  пу днеска слушах по новините с най ниска заплата сме спряма албания румъния македония пу е как да живеят тези хора айде пак да гласуваме за бб борисов
 • ВАЛЬО
  Отговор
  6 23:44  26.10.16
  Бягаите в чужбина в BG няма живот
 • Бате Любо
  Отговор
  7 23:57  26.10.16
  Това да не са новите заплати на д...лите в народното събрание?
 • Deathless91
  Отговор
  8 00:26  27.10.16
  Постоянно се говори за минималната заплата, но средната не се сещате да я дигнете. Накрая да не стане квалифициран персонал да работи за минималната?! Лошото е, че няма как да избягаме, защото в чужбина не искат да те назначат по специалността ти, а аз тук съм с длъжност за инженер и предпочитам да съм тук като такъв, вместо да бера ягоди в Англия примерно...

  Коментиран от #9

 • Емигрант
  Отговор
  9 01:17  27.10.16

  До коментар #8 от "Deathless91":

  Ще береш ягоди в началото,но ако си упорит ще успееш и ще печелиш много повече.Знам го,защото аз самият бях чистач,но научих езика и сега си работя по професията.Само че трябва да си много упорит,повечето не успяват.
 • бай Пешо
  Отговор
  10 04:19  27.10.16
  ураа приближаваме се до стандарта на Норвегия хахаха
 • Шаран БГ
  Отговор
  11 05:55  27.10.16
  При цени в РБ по-високи от тези из Европата, мисли ли някой от чорбаджиите у нас, как примерно, ако се съберат двама млади, ще живеят с 470 евра месечно. Ще купуват жилище или плащат наем, ще раждат деца, ще ги отглеждат до възраст, когато ще могат да гласуват по избори, ще се пенсионират и ще живеят в перманентно "щастие". Ако нямат "багаж", да станат инженери, доктори или адвокати и останат цял живот обикновени работници, в което няма нищо обидно или срамно!! Дава ли си някой изобщо сметка? Ако си даваше, нямаше да сме с два милиона по-малко, нали? ГОСПОДА ПОЛИТИЦИ, НАЛИ ЩЯХТЕ ДА ПРАВИТЕ "ДЕМОКРАЦИЯТА" ПО-ДОБРА ОТ СОЦИАЛИЗЪМА? Хайде, чакаме вече четвърт век. Вярно е, по магазините /магазини дал Господ/ банани има,опашки няма, ама и пари няма........
 • Дядо поп
  Отговор
  12 06:11  27.10.16
  И след цялата пенсионна политика ако някой гласува за Цачева(Боко),или е кръгъл тъпак или заблуден.

  Коментиран от #14

 • kris
  Отговор
  13 11:36  27.10.16
  браво ще скочат помощите и за циганите
 • Смех
  Отговор
  14 17:15  27.10.16

  До коментар #12 от "Дядо поп":

  Няма абсолютно никакъв смисъл да се гласува! Изборите са пределно ясни - резултатите се въртят от седмици по телевизиите! Както и на всички преди тях, и на всички след в следващите поне 30 години ... Единствения избор е емиграция! Аз пък като мияч на чинии в Европа ще печеля повече от работата си по специалността си тук. Раждаемост ... другаде!

Напиши коментар:


Публикувай