1 444 0

Василева: Ще пазим Черно море от замърсяване

Василева: Ще пазим Черно море от замърсяване
Снимка: Факти.бг
Анжелина Димитрова

България ще спази всички екологични изисквания, за да предпази водите на Черно море от замърсяване при евентуални действия по добив на нефт. Това съобщи в Бургас еко министърът Ивелина Василева, дни след като се появи информация за открит нефт в родни води.

Въпреки че все още откритието е на ранен етап и няма информация кога може да започне реален добив на нефт, Василева увери, че ще бъдат спазени всички изисквания на промененото през 2011 г. законодателство.

„Това, което ние знаем, е, че всички дейности са съобразени с изискванията на екологичното законодателство и ако дойде моментът, в който започне реалният добив, отново ще бъдат проведени изискуемите процедури за това”, каза Василева.

Международният ден на Черно море се отбелязва на 31 октомври от 20 години. Датата е определена през 1996 г. със Стратегическия план за действие за възстановяване и защита, подписан от правителствата на шестте черноморски държави - България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна. Планът съдържа 59 мерки, насочени към ограничаване на замърсяването, по-ефективното управление на биоразнообразието и реализацията на екологични проекти в региона.

Черно море е сравнително “младо” - преди около 8 000 години е било сладководно езеро. То е близо два пъти по-малко солено от Световния океан - в 1 литър повърхностна черноморска вода се съдържат средно около 17 грама соли, а в 1 литър океанска - средно 35 грама. Териториалното море (12-милната зона) на България по протежение на 378-километровата граница е с площ  6360 кв. км.

Черно море се подхранва от над 2 млн. кв. километра водосборен басейн, около една трета от площта на континентална Европа. Всяка година в него постъпват около 350 куб. км речни води от територията на над 20 държави от Европа и Мала Азия. Максималната дълбочина на Черно море е 2212 метра. Северозападната му част е по-плитка и в нея се вливат големите реки Дунав, Днепър, Днестър, Дон и Буг. Връзката му със Световния океан е чрез 35-метров естествен канал, т.н. Босфорски залив.

Българското правителство полага целенасочени усилия за повишаване чистотата на водите, което директно се отразява върху здравето на хората, съхранението на разнообразието на морските обитатели и развитието на туризма. За постигането на това по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ са инвестирани близо 350 млн. лева в изграждането и реконструирането на пречиствателни станции за отпадъчни води по цялото крайбрежие. Три са новоизградените пречиствателни станции - Бургас-Банево-Ветрен-Минерални бани, Бургас-Горно Езерово и Созопол. Реконструирани са пречиствателните станции в Несебър, Поморие и Варна-Акациите. Изградени са и над 230 км канализация и 142 км водопроводи. Със средства от новата Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ ще се изграждат пречиствателни станции в Приморско и в „Златни пясъци“, с което се покриват всички големи курортни селища по крайбрежието.

За опазване на Черно море ще допринася и откритият наскоро във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров" във Варна Център за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона. Проектът е финансиран с 1.15 млн. eвро от МОСВ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Центърът ще обединява цялата налична информация на ресорните институции за състоянието на морските води, развивайки уникално в европейски и регионален мащаб звено за борба с нефтени разливи.

По повод Международния ден на Черно море на 31 октомври т.г. в Бургас се състои среща на високо ниво. В нея участват представители на страните по Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване (Букурещката конвенция) - България, Грузия, Румъния, Руската федерация, Турция и Украйна, както и представители на Черноморската комисия, ЕС, Международната комисия за опазване на река Дунав, академичните среди, дипломати, министри, бизнеса и неправителствения сектор.

Бургас / България


Напиши коментар:


Публикувай