910 0

БАН свиква публично заседание на открито в София

Министри и народни представители с официална покана за публичната дискусия, на която ще се обсъждат проблемите в БАН

Калина Петрова

Българската академия на науките е основният национален изследователски център на България. БАН участва в развитието на науката в съответствие с общочовешките ценности, националните интереси и цели и със своята дейност съдейства за умножаване на духовните и материалните богатства на българския народ.

За съжаление, дългогодишната политика на финансови рестрикции застрашава Българската академия на науките с материална и кадрова разруха. Предложеният за 2017 г. бюджет не осигурява издръжка на изследователските структури и дори не покрива абсурдно ниското трудово възнаграждение – с 200 лева под средната работна заплата за страната.

Общото събрание на БАН, в качеството си на Висш орган за ръководство и управление на Българската академия на науките, свиква публично заседание на 16 ноември 2016 г. на площад „Княз Александър I“ от 11 часа, на което са поканени всички работници и служители, за да бъдат обсъдени проблемите и бъдещото развитие на академията.

Обстоятелствата ни принуждават да потърсим широка подкрепа от обществото и националните институции.

Като почетни гости, но и като длъжностни лица, които носят отговорност за изпълнението на Закона за насърчаване на научните изследвания, според който науката е национален приоритет и има стратегическо значение за развитието на страната са поканени председателя на Комисията по образованието и науката на 43-то Народно събрание, министър-председателя на Р България, министъра на образованието и науката на Р България, членовете на Комисията по образованието и науката и всички народни представители в 43-то Народно събрание, имащи отношение към развитие на науката като стратегически национален приоритет.

 

*ПР Агенция IGM безвъзмездно подкрепя кампанията за свикване на публично заседание на Българска Академия на Науките.

 

 

София / България


Напиши коментар:


Публикувай