612 0

25 години независимост на Казахстан

Венцислав Михайлов

На 21 ноември т.г. посолството на Казахстан в България проведе в Българската телеграфна агенция кръгла маса, посветена на 25-та годишнина на Република Казахстан.

В мероприятието участваха посланици и дипломати от чуждите държави, представители на МВнР на България, на Столична община, ръководители на неправителствените експертни организации, бизнесмени.

Ръководителят на дипломатическата мисия на Казахстан Темиртай Избастин разказа за основните постижения на републиката през годините на независимост: 1. Мәнгілік ел – вечен народ, нейната същност е формиране на нацията на единното бъдеще, с цел Казахстан да се нареди сред тридесетте най-развити държави в света. Повече от 14 хиляди километра международно признати, безспорни граници са сплотили нашата страна в единен монолит. Те станаха граници на добросъседство и сътрудничество с всички съседни страни – Руската Федерация, Китайската народна република, Узбекистан, Туркменистан, Киргизстан.

2. Единството на народа. Ние успяхме да превърнем нашата Родина в люлката на мира. Единството и разбирателството е нашето главно богатство, безценно достояние – в страната, където живеят представители на 140 етноса и 40 вероизповедания. Независимостта обедини хората под един общ покрив на Асамблеята на народа на Казахстан – пазителка на мира и разбирателството. Нашето духовно единство е главната основа на светската държава и обществото.

3. Култура и роден език. Казахстан е важен международен център на културата и междуконфесионалния диалог. Именно на нашата земя за пръв път започнаха да се провеждат конгресите на лидерите на световните и традиционните религии.

4. Индустриално-иновационна икономика.В XXI век пътя на всички успешни нации определят индустриалното развитие и иновациите.

5. Обществото на всеобщия труд.С много труд постигнахме всичко, което имат сега казахстанците. Трудът облагородява човека и прави държавите велики.

6. Астана – новата столица на Казахстан - е построена в годините на независимост. В нейните нови квартали, площади, паркове и чудесата на архитектурата, като в огледало се отразява великата история на нашата независимост. През 2017 година Казахстан се готви да проведе Зимна универсиада и Световно изложение ЕКСПО-2017.

7. Глобална отговорност, общи за цялото човечество инициативи

На външнополитическата арена Казахстан като инициатор на интеграционните процеси на Евразийското пространство, установи дипломатически отношения със 180 държави в света, стана член на Световна търговска организация и непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН.

Председателят на Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД и на Фонда „Славяни” професор Захари Захариев подчерта ролята на президента Н.Назарбаев в успешното изграждане на независимата държава, а също и инициативите на президента в областта на колективната сигурност. Той заяви, че Казахстан води балансирана външна политика, от самото начало поддържа приятелски отношщения с „великите сили”, но в същото време отстоява суверенитета си. След придобиване на независимост на Казахстан президентът Назарбаев почти веднага пое важни международни ангажименти – отказ от ядрено оръжие, закриване на изпитателния полигон, като с това даде заявка на реално присъствие на страната в решаването на глобалните проблеми на нашето време. Във вътрешнополитически план проф.Захариев отбеляза два момента: като политик президентът Назарбаев създаде чувство за национална принадлежност и национална отговорност, а многонационалният характер на държавата допринесе за това, всички етноси на страната заедно участват в изграждането на суверенния Казахстан.

Ръководителят на Геополитическия център „Евразия-София” професор Петко Ганчев информира участниците в кръглата маса за основните етапи в развитието на Казахстан през годините на независимост, разказа за позитивния опит на републиката в областта на междуетническите и междурелигиозните отношения. Отбелязвайки ролята на президента Назарбаев, проф. Ганчев каза, че президентът на Казахстан мъдро използва опита на такива световни политици, като Мустафа Кемал Ататюрк, Дън Сяопин, Ли Куан ю и др. П.Ганчев също разказа за Манифеста на президента на Казахстан „Светът.ХХІ век” и 25-та годишнина от закриването на Семипалатинския изпитателен полигон.

Ръководителят на Центъра за източни езици и култури към СУ „Климент Охридски” професор Александър Федотов подчерта, че България научава за целия регион Централна Азия през Казахстан, защото в София няма други посолства. Работата на казахстанското посолство е много важна, защото Казахстан е локомотив в този регион.

Почетният консул на Казахстан в България Митко Солаков отбеляза особеностите на инвестиционния климат в Казахстан, благодарение на който страната е лидер по обема на привлечените инвестиции в региона. Експертът в областта на транспорта и логистиката Симеон Ананиев затрогна темата на логистиката и транспортните коридори между Казахстан и България.

Главен редактор на сп. „Сигурност” Георги Вацов отбеляза, че Казахстан е медиатор във връзките между Азия и Европа, между различните обединения в света и неслучайно президентът на Казахстан Нурсултан Назарбаев в своето изказване на Санкт-Петербургския икономически форум говори за „интеграция на интеграционните процеси”.

След изказванията Т.Избастин отговори на въпросите на участниците в кръглата маса.

България


Напиши коментар:


Публикувай