2 794 6

ВЕЦ пресуши язовир, глобиха го с хиляда лева

Нивото на язовир „Пчелина“ падна под допустимите стойности, след жалби МОСВ промени разрешението за ползване

ВЕЦ пресуши язовир, глобиха го с хиляда лева
Тодор Руменов

От няколко месеца хората в Пернишко недоволстват, защото виждат, как постепенно пада нивото на водата на местния язовир „Пчелина“. Той се използва за риболов и е с площ от 5 кв. км, а обиколката на целия язовир е 34 км. Причината – от 2016 година с разрешение на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) част от водите на язовира се използват за производство на енергия от новосъздадения ВЕЦ „Пчелина“. Той функционира след издадено разрешение на ведомството от месец май, 2016 г. След това хората наблюдават как нивото на водата спада и язовирът бавно, но сигурно се пресушава. Според местните жители ВЕЦ „Пчелина“ не само пресушава язовира – това се случва без никакъв надзор от страна на контролните органи и съответно без никакви санкции. Язовирът е един от най-колоритните в България, тъй като на дъното му се намира село Пчелинци, което е потопено през 70-те години на миналия век, и с параклиса на скалата над него, който тази година навърши 666 г. от построяването му.

Нивото намалява още от месец юни

През месец юни брегът на язовира се оголва, а нивото на водата спада, сигнализират местните жители. Това се случва само месец, след като ВЕЦ „Пчелина“ функционира след получено разрешение от Министерството на околната среда и водите. Централата е частна и има сключен договор с ведомството за използването на водата. След запитване на Факти.бг до министерството стана ясно, че не се допуска нивото на язовира да пада под 53,500 млн. кубични метра. Според кмета на община Ковачевци Васил Станимиров обаче нивото на водата може да спадне до т. нар. „мъртъв обем на язовира“, което представлява най-ниската част от обема на водохранилището – 30 млн. кубични метра вода. Според кмета, хипотетично може да се стигне до ситуацията част от стената на язовира да се разсъхне. Това може да доведе до пробив в стената на язовира и заплаха за сигурността на селата, които се намират в близост до него –Лобош, Калище, Жаблено, Земен. Затова и се стига до жалбата на кмета на местната община и на жителите на селата, които призоваха Министерството да направи проверка и да прекрати договора с частния ВЕЦ, който източва голямо количество от водата от язовира.

Повече блато, по-малко язовир

Според местните хора, освен проблемите с нивото на водата, рибата в язовира също измира, което създава предпоставка за същинска екокатастрофа в района. Оказа се, че язовирът е едно от местата за гребане на олимпийската шампионка Румяна Нейкова. „Гледката на язовира е плачевна, водата с всеки изминал ден си заминава. Природата умира. Каквото и да пишем, един прекрасен язовир с история ще изчезне и никой няма да е виновен. Жалко, всичко е една голяма лъжа и измама. Никой не мисли за бъдещето. Важното е, че някой е видял кратка перспектива за своя лична полза, без да оцени загубите на хиляди хора - типично по български. Мен лично много ме боли, защото това беше язовир, пряко свързан с моята спортна кариера и на него съм тренирала 25 години, и ми е помогнал да печеля своите медали за България, а днес направо ми се плаче от гледката за перспективата на язовира. Държавата е много далеч от нас, а ние останахме сираци. Надявам се някой да обърне внимание и да си поправи грешката“, заяви Румяна Нейкова, след като нивото на язовира спадна.

Кой е собственик на частния ВЕЦ?

Фирмата собственик на ВЕЦ-а е „Пауър Туенти Туенти“. В управлението влизат Айнур Гошкелов, Камелия Цоклинова и Хайри Кулов. Интересите им са основно в сферата на строителството. По-интересното е, че справка в търговския регистър показва, че капиталът на дружеството е в размер на 12 лева. Централата е изградена за рекордния период от една година, след като с доста ускорена процедура фирмата получава разрешение да прокара напорен тръбопровод върху 49 декара държавна земя. След това областната дирекция „Земеделие“ в Перник утвърждава площадка за проектиране върху 3 000 кв. метра земеделска земя и трасе за електрическо захранване на обекта с дължина 142 метра под общинския път.

МОСВ: Пресушават язовира, налагаме хиляда лева глоба

От Министерството на околната среда и водите коментираха пред Факти.бг, че по случая са постъпили 5 жалби, по които са направени проверки. „Извършени са няколко самостоятелни проверки от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, както и две съвместни с представители на РИОСВ – Перник. При една от проверките на място, през септември 2016 г. е дадено предписание, съгласно което ВЕЦ „Пчелина“ може да преработва води само при определени условия, а именно: при наличие на 53,500 млн. кубични метра вода в язовира. На следваща проверка е установено неизпълнение на даденото предписание, за което е съставен Акт за установяване на административно нарушение № КД -04-119/10.10.2016 г. и е издадено Наказателно постановление № ПО-02-106/18.10.2016г., от директора на БД „ЗБР”, с което е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. Към момента ВЕЦ „Пчелина“ работи в съответствие с наложения режим и не нарушава режимния график за ползване на вода от яз. „Пчелина““, заявиха от МОСВ за Факти.бг.

Какво количество води има право да източва ВЕЦ „Пчелина“?

От МОСВ съобщиха за Факти.бг, че използването на водните обеми от язовира се осъществява въз основа на месечен режимен график, съобразен с наличния обем в язовира, прогнозите за очакван приток към язовира и правата по издадените разрешителни, в които са определени водните обеми в годишен аспект. Режимният график се одобрява от министъра на околната среда и водите. Контролът за спазване на режимния график се осъществява от Басейновите дирекции. От ведомството заявиха, че за измерване на използваните водни обеми за производство на електроенергия, на ВЕЦ „Пчелина”, в съответствие с условия от издаденото Разрешително за водовземане №01440017/04.01.2012 г. е монтирано разходомерно устройство, пломбирано от Басейнова дирекция. На обекта се води дневник, в който се отразяват показанията на устройството, с цел контрол при извършване проверки на място. От МОСВ заявиха още, че нивото в язовира се следи ежедневно от „Напоителни системи” ЕАД, клон „Струма – Места”, които отговарят за стопанисването на язовира, чрез замервания в 8 часа, като информацията се предоставя ежедневно и на десетдневки към контролиращите органи. ВЕЦ „Пчелина“ работи на преливни води, при наличен обем в язовира над 53,500 млн. кубични метра.

„При извършени проверки на място от служители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и Регионална инспекция по околната среда и водите – Перник, при които са съставени констативни протоколи № КД-01-523/28.06.2016 г. на БДЗБР и № 360-КОС-ЛХ-19/28.06.2016 г. на РИОСВ – Перник, е констатирано спадане нивото на язовира до кота 618,13 метра, отговаряща на обем 46,351 млн. м3 (1,40 м под кота преливник). Съгласно поставените условия чрез месечните графици за използване на водите, обемът в язовир „Пчелина“ не следва да пада под 53,500 млн. м3, което гарантира постоянно преливане на водно количество през преливника, с цел недопускане на екологични проблеми в река Струма след ВЕЦ-а“, коментираха от МОСВ за Факти.бг.

Променят разрешението на ВЕЦ „Пчелина“

От ведомството съобщиха, че за преодоляване на установените проблеми е инициирана работна среща, с участието на експерти и титуляра на разрешителното. В резултат на работната среща са се изготвили предложения за поставяне на допълнителни условия в разрешителното, което по-късно е изменено с решение на Министъра на околната среда и водите. Според решението за привеждане на разрешения лимит по разрешителното в съответствие с актуализирания приток към язовира, годишният лимит на ползваната вода следва да не надвишава прогнозния годишен приток. Затова лимитът по разрешителното е намален от „До 182 380 000 м3/годишно (средно многогодишен преработен обем)“ на „До 89 890 000 м3/годишно (при средна по влажност година).

София / България

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • Латин Петров
  Отговор
  1 11:29  30.11.16
  Защо ли не съм учуден? Ако източат целия язовир сигурно ще ги глобят с две хиляди лева!
 • gost
  Отговор
  2 11:40  30.11.16
  Айнур Гошкелов, Камелия Цоклинова и Хайри Кулов - БЕ ТИЯ ИЗВЪНЗЕМНИ ЛИ СА - КАКВИ ИМЕНА!
 • ПЪСТРЪВКО
  Отговор
  3 12:55  30.11.16
  Аз не знам кой е по-виновен - министерството или тези с извънземните имена?
 • Иван
  Отговор
  4 13:12  30.11.16
  Да хвърлиш една въдица в тоя язовир и понеже водата е плитка да удариш дъното. А там - потопено село!
 • каква голяма сума!!!
  Отговор
  5 13:22  30.11.16
  как ще я съберат тази голяма сума, сигурно ще изтеглят от сметката си . :-) . Умря ми коня от гъдел ;-)
 • не вярвам на ушите си
  Отговор
  6 14:01  30.11.16
  #ДМС ЯЗОВИР ПЧЕЛИНА

Напиши коментар:


Публикувай