757 0

Колко пъти са мити улиците на София?

Стефанаки Йоанис

Общинските съветници от БСП Калоян Паргов и Милка Христова внесоха официално питане до кмета на София Йорданка Фандъкова за извършеното лятно почистване и миене на улици в столицата. В План-сметката за 2016 година за тази дейност бяха заделени 41 080 000 лева. "В тази сума са включени и предвидените разходи за "Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади и алеи", както и разходите за "Миене с автоцистерна с дюзи на улици и площади", пише в питането на лидера на БСП - София Калоян Паргов и на заместник-председателя на СОС Милка Христова. - До 30-и септември 2016 година изразходваните средства за лятно почистване са в размер на 30 974 178 лева. Тоест за тази дейност не са усвоени около 25% от планираните средства".

В тази връзка въпросите на общинските съветници от БСП са два. Първият е какви средства са предвидени за 2016 г. и какви средства са усвоени до настоящия момент само по дейностите "Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади и алеи" и "Миене с автоцистерна с дюзи на улици и площади". Вторият е какви са средните кратности на реализирано миене през 2016 г. на улиците за масов транспорт и на улиците с обществена значимост от вътрешно-кварталните до настоящия момент по райони.

"При обсъждането и приемането на План-сметката за 2016 г. за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване кметът Йорданка Фандъкова заяви, че приоритет на Столична община е борбата със замърсяването на въздуха с фини прахови частици, обясни Милка Христова. - Затова в тази сметка е заложено увеличение в пъти на миенето на улиците, като освен големите булеварди и улици за масов градски транспорт се залага и на миенето на кварталните улици. Така средните кратности за миене през 2016 г. бяха увеличени за улици за масов транспорт от 3 на 13 пъти, а на улиците с обществена значимост от вътрешно-кварталните - от 2 на 13 пъти. Затова сега бихме искали кметът Фандъкова да ни обясни средно по колко пъти са били мити улиците в София през миналото лято", пита Калоян Паргов.

България


Напиши коментар:


Публикувай