638 0

ЕК с план за справяне с измамите с документи за пътуване

Снимка: БТА/АР
Снимка: БТА/АР
Анжелина Димитрова

ЕКомисията прие план за действие, в който се предвиждат конкретни мерки области за по-голяма сигурност на документите за пътуване. Предвидените мерки са в четири основни области: регистрация на самоличността, издаване на документи, изготвяне на документи и контрол на документите.

Планът се отнася до документи за пътуване, издадени от държави — членки на ЕС, на граждани на ЕС и граждани на трети държави, които се използват за установяване на самоличността и за преминаване на границата. Държавите членки запазват цялата отговорност за издаването на документите за установяване на самоличността на дадено лице (т.нар. документи за легитимация, като свидетелства за раждане, брак и смърт) преди издаването на документи за пътуване, както и за самото изготвяне и издаване на документи за пътуване. Въпреки това стандартите за сигурност за документите за пътуване, издадени от държавите членки, както и изискванията за граничния контрол се определят на равнище ЕС. Днешният план за действие обхваща всички аспекти на сигурността на документите за пътуване и има за цел да запълни евентуални пропуски. Това ще се осъществи в тясно сътрудничество между държавите членки и с подкрепата на Комисията и агенциите на ЕС.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Гаранцията за сигурността на документите за пътуване и за самоличност е важен фактор в борбата с тероризма и организираната престъпност.С днешния план за действие се предлагат конкретни оперативни мерки, които ще позволят на държавите членки да се борят с измамите с документи за пътуване по по-ефективен начин, а това ще допринесе за по-добра защита на нашите граници, ще гарантира вътрешната ни сигурност и ще осигури по-добро управление на миграцията.“Напиши коментар:


Публикувай