783 0

Всяко десето свлачище от човешка глупост

Стефанаки Йоанис

Всяко десето регистрирано свлачище у нас е породено от човешка глупост, сочат данни на експерти, цитирани от в. „Монитор”. Проф. Николай Добрев, зам.-директор на Геологическия институт при БАН, смята, че в 10-15% от случаите за провокиране на свлачищата немалка роля има дейността на хората. Подобен е случаят с Оряхово, където от недобре изолиран язовир водата прониква в почвата и провокира движението на земните маси.

Според проф. Маргарита Хамова от Висшето строително училище „Л. Каравелов” най-опасни са именно свлачищата, предизвикани от хората. За пример тя посочи множеството населени места в страната, където има водопровод, но няма канализация и почти винаги отпадните води се изливат направо в земята, което води до преовлажняване на почвите и оттам до предизвикване на свлачище.

България

Напиши коментар:


Публикувай