417 0

От 1-ви януари парите за деца с увреждания се увеличават

Само хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст имат право на месечна добавка за социална интеграция

Анатоли Стайков

От 1-ви януари влизат в сила съществени изменения в Закона за интеграция на хората с уврежданията и в Закона за семейните помощи за деца, информираха от АСП.

Промените са свързани с предоставянето на нов вид месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, чиято цел е подпомагане на семействата при отглеждането им в семейна среда и тяхното социално включване.

Досега, съгласно Бюджет 2016 г., размерът на месечната добавка за отглеждане на дете с трайно увреждане беше в размер на 240 лв. С новия Бюджет размерът на месечната помощ е увеличен и диференциран в зависимост от степента на увреждането или степента на намалената работоспособност.

Размерът на месечните помощи по Закона за семейните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане от родители (осиновители) за 2017 г. са между 930 и 350 лв.

Запазва се досегашният размер на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст.

Само хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст имат право на месечна добавка за социална интеграция според индивидуалните им потребности.

България


Напиши коментар:


Публикувай