413 2

МФ очаква излишък от 1,5 млрд. лв. за 2016 г.

За първи път от 2008 г. във фискалния резерв ще влязат спестеният дефицит и излишъкът

Милена Трачева

Излишък в размер на 1,5 млрд. лв. по Консолидираната фискална програма (КФП), очакват от Министерството на финансите (МФ) на база предварителни данни и оценки за 2016 г. Ако тези очаквания се оправдаят, то за пръв път от 2008 г. насам, приходите ще надвишат разходите.
Очакваният излишък по КФП е в размер на около 1 508,6 млн. лв. (1,6% от прогнозния БВП). По този начин, освен спестения ресурс за финансиране на планирания с разчетите към ЗДБРБ за 2016 г. дефицит по КФП (в размер до 2% от прогнозния БВП), на разположение във фискалния резерв към края на 2016 г. остава и ресурсът от формирания бюджетен излишък за годината.

От финансовото министерство изтъкват, че прогнозираният излишък е резултат от последователната политика, която министерството е водило и която е била насочена към осигуряване на устойчива фискална позиция в средносрочен хоризонт.

Съпоставен с предходната година, относителният дял в БВП на бюджетното салдо по КФП се подобрява с 4,4 процентни пункта, отчита министерството. Факторите за това подобрение са, от една страна, по-високите приходи и от друга — по-ниското усвояване на разходите.

По план бюджетът трябваше да е на дефицит от 2%. Но се оказа, че през отиващата си 2016 г. постъпленията в хазната са били значителни. Приходите и помощите по КФП за 2016 година се очаква да бъдат в размер на 33 944,6 млн. лв. (102,8% спрямо годишния разчет), като спрямо 2015 г. се отбелязва ръст от 1 745,1 млн. лева.

В частта на приходите по националния бюджет най-значително увеличение е отчетено при постъпленията от данъци (с 2 494,1 млн. лв.) Отчетен е ръст при всички основни данъци и осигурителни вноски. От министерството обаче отбелязват, че постъпленията от помощи надвишават планираните с разчета за годината, като изпълнението спрямо плана е 113,9%.

Косвените данъци нарастват с близо 1,2 млрд. лева спрямо предходната година, като само приходите от ДДС нарастват с около 0,9 млрд. лева (11,5%). Значителен ръст има и при приходите от акцизи, социални и здравноосигурителни вноски, ДДФЛ, корпоративни данъци и други.

Разходите по консолидираната фискална програма, включително вноската на страната ни в бюджета на ЕС за 2016 г. се очаква да бъдат в размер на 32,4 млрд. лв., което е 93,2% от годишния разчет.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена за 2016 г. от централния бюджет, възлиза на 859.5 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство.Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • Ник
  Отговор
  1 19:19  30.12.16
  А ми не знам! Информацията намирисва поради факта, че липсва справката за предпоследното тримесечие на годината в сайта на Министерството на Финансите. Говорят за края на годината а задължителната справка към месец септември продължава да липсва. Към 09.2016 дългът на държавата е 26,445 млрд. лева. Как можеш да вярваш някому при условие, че умишлено крие справката за отчетния период, а говори направо за края на годината
 • Гого
  Отговор
  2 20:40  30.12.16
  А къде отидоха парите от окрадената банка и 16 милярдния заем?

Напиши коментар:


Публикувай