529 1

Върнали сме 1410 незаконно пребиваващи граждани на трети страни

Върнали сме 1410 незаконно пребиваващи граждани на трети страни
Калина Петрова

През 2016 г. се наблюдава увеличение със 77 % в броя на върнатите от страната граждани на трети страни спрямо предходната година, когато са били изведени 797 лица.

Един от важните инструменти за противодействие на незаконната миграция е изпълнението на процедурите по връщането (в т.ч. принудително и доброволно). С цел повишаване на ефективността при тяхното изпълнение, в условията на усложнена миграционна обстановка, дирекция „Миграция“ изпълнява приоритетно дейности, насочени към:
- активизиране на взаимодействието с Мисията на Международната организация по миграция в България при изпълнението на дейностите по насърчаване на доброволното връщане,
- подобряване на диалога с рисковите в миграционно отношение трети страни, в т.ч. и чрез изпълнението на дейности по европейските фондове;
- включване в съвместни полети, организирани от други държави-членки на ЕС и координирани и съфинансирани от агенция „Фронтекс”.
През 2016 г. от страната са върнати общо 1410 незаконно пребиваващи граждани на трети страни, разпределени както следва:
- 413 чужденци са върнати принудително от дирекция „Миграция“;
- 236 чужденци с принудителна административна мярка /ПАМ/ са напуснали доброволно страната със собствени средства;
- 639 чужденци са върнати със съдействието на дирекция „Миграция“ в изпълнение на програми за подпомогнато (асистирано) доброволно връщане;
- 47 чужденци без наложен ПАМ са напуснали страната доброволно;
- 25 граждани на трети страни са предадени на други държави членки на ЕС, при изпълнение на процедурите за обратно приемане, съгласно Регламент 604/2013 ЕО (Регламента Дъблин);
- 50 са върнати от ГД „Гранична полиция“ при изпълнение на опростена процедура по обратно връщане (реадмисия).
През 2016 г. се наблюдава увеличение със 77 % в броя на върнатите от страната граждани на трети страни спрямо 2015 г., когато са били изведени 797 лица.
От общия брой на върнатите от дирекция „Миграция“ чужденци (1360 бр.) преобладават гражданите на Ирак (2016 г. – 494; 2015 г. – 236), Афганистан (2016 г. – 417; 2015 г. – 93), Иран (2016 г. – 113; 2015 г. – 28); Сирия (2016 г. – 85; 2015 г. – 95) и Турция (2016 г. – 68; 2015 г. – 65).

Дирекция “Миграция” продължава да се придържа стриктно към препоръката на Върховния комисар за бежанците към ООН и не осъществява принудително връщане на незаконно пребиваващи сирийски граждани в страна на произход. Сирийските граждани напускат доброволно Република България, като по тяхно желание се връщат в трета сигурна страна (предимно Турция).

Вследствие на засиления миграционен натиск, от средата на 2013 г. Специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) и Разпределителния център (РЦ) в гр. Елхово функционират основно в условията на настаняване над капацитета. В периода юни-август 2016 г. запълването на домовете и РЦ-Елхово е средно в рамките на 20-22 % над максималните възможности, като от втората половина на август до октомври 2016 г. достигна до 70-90 %. Въпреки увеличаване на местата за настаняване в центровете на ДМ до 1200, към края на годината капацитетът продължи да е надхвърлен с около 20 %.
През 2016 г. в СДВНЧ и РЦ-Елхово са настанени 17 719 чужденци, което е намаление с 34 % спрямо броят на настанените през 2015 г. лица (27 033).
От средата на 2013 г. дирекцията наблюдава сериозно увеличаване на броя на настаняваните граждани на Сирия, Афганистан и Ирак, като тази тенденция се запазва и през 2016 г., когато в СДВНЧ и РЦ-Елхово са настанявани предимно граждани на: Афганистан (47 % от общия брой); Ирак (20 % от общия брой); Сирия (15 % от общия брой) и Пакистан (8 % от общия брой).

София / България


Още по темата

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
  • стария
    Отговор
    1 15:49  09.01.17
    Най добре махнете всички м....ли.

Напиши коментар:


Публикувай