1 956 1

Тежки присъди за опит за убийство

Стефанаки Йоанис

Пловдивският окръжен съд призна за виновни подсъдимите Веселин Загорски, Атанас Червенков, Симеон Генов, Бисер Романов и Васил Василев за виновни в това, че на 12.02.2014 г. в Пловдив в съучастие са направили опит умишлено да умъртвят Аргир Гяуров – собственик на медицински център в Пловдив, като деянието е извършено предумишлено и с користна цел и при условията на опасен рецидив от подсъдимия Загорски, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и деянието е останало недовършено поради независещи от волята на дейците причини – престъпление по чл. 116, ал. 1 т.7 и т. 9 и т.12 вр. чл.115 вр. чл. 18 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 3 и ал. 4 вр. с ал. 1 от НК във вр. чл. 29 ал. 1, б. „а“ за Веселин Загорски, ги осъди, както следва:

Подсъдимият Веселин Загорски на 20 години затвор.

Подсъдимият Атанас Червенков – на 11 години затвор.

Симеон Генов – на 5,4 години.

Бисер Романов - на 4,6 г. затвор.

Васил Василев - на 3, 11 г. затвор.

Петимата подсъдими са признати за виновни и за извършени от тях престъпления по чл. 330, ал. 3, пр. 1 вр. ал. 2т.2 вр. ал.1 вр. чл. 26 ал.1 вр. чл. 20 ал. 3 и 4 вр. ал.1 от НК - на множество умишлени палежи на автомобили през периода от 9.01.2014 г. до 22.01.2015 г. в гр. Пловдив, като от деянията са последвали значителни вреди на обща стойност 49 289, 92 лв., като от деянията са последвали значителни вреди и при условията на чл. 54 от НК им наложи наказания, както следва:

На подсъдимия Веселин Загорски – 9 г. затвор

Атанас Червенков – 8 г. затвор

Симеон Генов – 4,6 г. затвор

Бисер Романов – 5 г. затвор

Васил Василев – 2,8 г. затвор.

Подсъдимите Веселин Загорски, Атанас Червенков, Симеон Генов и Васил Василев са признати за виновни и в това, че на 10.01.2014 г. и на 22.01.2015 г. в гр. Пловдив в съучастие умишлено противозаконно са унищожили чужди движими вещи /леки автомобили/ – престъпление по чл. 216, ал. 1 вр. чл.20 от НК при условията на чл. 54 от НК им наложи наказания, както следва:

На подсъдимия Веселин Загорски – ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

Атанас Червенков – ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Симеон Генов – ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Бисер Романов – ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

Васил Василев – ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

Подсъдимият Атанас Червенков е признат за виновен и за извършено престъпление по чл. 339, ал.4 вр. ал. 3 от НК за това, че на 24.01.2015 г. в гр. Пловдив е предал другиму, на Стефан Гичев, боеприпаси за огнестрелно оръжие – 575 броя ловни патрони, без последният – Стефан Гичев, да има разрешение за носене на съответното ловно огнестрелно оръжие и при условията на чл. 54 от НК му е наложено наказание ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На подсъдимия Веселин Загорски му е наложено едно общо най-тежко наказание в размер на ДВАНАДЕСЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл. 24 от НК е увеличено С ЧЕТИРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и наложеното общо най-тежко и увеличено наказание в размер на ШЕСТНАДЕСЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА е постановено да изтърпи при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На подсъдимия Атанас Червенков е наложено едно общо най-тежко наказание от ЕДИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл. 24 от НК е увеличено с две години лишаване от свобода и наложеното общо най-тежко и увеличено наказание в размер на ТРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА е постановено да изтърпи при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На подсъдимия Симеон Генов е наложено едно общо най-тежко наказание от ПЕТ ГОДИНИ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл. 24 от НК е увеличено с ОСЕМ МЕСЕЦА и наложеното общо най-тежко и увеличено наказание в размер на ШЕСТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА е постановено да изтърпи при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На подсъдимия Бисер Романов е наложено едно общо най-тежко наказание в размер на ПЕТ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл. 24 от НК е увеличено с ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и наложеното общо най-тежко и увеличено наказание в размер на ПЕТ ГОДИНИ И ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА е постановено да изтърпи при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На подсъдимия Васил Василев е наложено едно общо най-тежко наказание в размер на ТРИ ГОДИНИ И ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което на основание чл. 24 от НК е увеличено със СЕДЕМ МЕСЕЦА и наложеното общо най-тежко и увеличено наказание в размер на ЧЕТИРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА е постановено да изтърпи при първоначален общ режим в затвор или затворническо общежитие от открит тип.

Със същата присъда е признат за виновен Стефан Гичев за извършено престъпление по чл. 339 ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК и му е наложено наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяването на което на основание чл. 66 ал. 1 от НК е отложено със срок от ПЕТ ГОДИНИ.

Подсъдимите Веселин Загорски, Атанас Червенков, Симеон Генов , Бисер Романов и Васил Василев са осъдени да заплатят солидарно на гражданския ищец и частен обвинител Аргир Гяуров сумата от 50 000 лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от престъплението по чл. 116, ал. 1, т. 7, т. 9 във вр. с чл. 115 във вр. с чл. 18, ал. 1 вр. чл. 20 от НК ведно със законната лихва към тази сума, считана от 12.02.2014 г. до окончателното й изплащане.

Подсъдимите Веселин Загорски, Атанас Червенков, Симеон Генов и Бисер Романов са осъдени да заплатят солидарно сумата от 7782,50 лв. на гражданския ищец „Стеда СД“ ЕООД, със собственик и управител Татяна Йорданова, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от престъплението по чл. 330, ал. 3 във вр. с ал. 2 т.2 вр. с ал. 1 от НК.

Подсъдимите Веселин Загорски, Атанас Червенков, Симеон Генов и Бисер Романов са осъдени да заплатят солидарно на гражданския ищец Стефка Йорданова сумата от 4400 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от престъплението по чл. 330, ал. 3 вр. ал.2, т.2 вр. с ал. 1 от НК.

Подсъдимите Веселин Загорски, Атанас Червенков и Васил Василев са осъдени да заплатят солидарно на гражданския ищец Антоний Йорданов сумата от 6800 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от престъплението по чл. 330, ал. 3 вр. ал. 2 т. 2 вр. с ал. 1 от НК.

Присъдата не е окончателна, подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативния съд.

България


Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
  • някой
    Отговор
    1 19:35  16.01.17
    жалко, че в България присъдите не се сумират, иначе ако беше като в сащ тия щяха да изгният в панделата, щото ако сметнем им се получават по 50+ години

Напиши коментар:


Публикувай