687 0

Снежните запаси в язовирите са два пъти повече от 2016 г.

Анатоли Стайков

След обилните снеговалежи водният обем от снежните запаси във водосборите на енергийните язовири се изчислява на 783 млн. куб. метра. Това е два пъти повече от същия период на миналата година, когато е бил 387 млн. куб. метра, съобщава пресцентърът на Министерството на околната среда и водите.
Наличието на два пъти по-голям снежен запас ще осигури достатъчен приток и ще гарантира потреблението. В същото време има достатъчно свободен обем във водоемите за поемане на количествата от снеготопенето и пролетното пълноводие.
Министерството на околната среда и водите всеки ден следи състоянието на 53 комплексни и значими язовира. Към 24 януари 2017 г. в тях има 3474,8 млн. куб. метра, което представлява 54 процента от общите им обеми. Водата в язовирите за питейно-битови нужди е 1054,7 млн. куб. метра, което е 70,3 процента от обема им.
Язовирите за напояване са пълни 46,2 процента с 1035,1 млн. куб. метра вода, а енергийните - 55,5 процента, като сумарният завирен обем в тях е 1875 млн. куб. метра, информират от МОСВ.

България


Напиши коментар:


Публикувай