1 999 2

Скандал кой е виновен за снежното бедствие във Варненско

Стефанаки Йоанис

Скандал избухна кой е виновен за непочистените пътища във Варненско. Фирма „Пътища и мостове“ върши съвестно работата си по отношение на снегопочистването във Варненско и няма вина за възникналите бедствени ситуации в някои общини. Това становище изрази пред медии шефът на фирмата Росен Колелиев по повод изказването от преди дни на регионалния министър Лиляна Павлова, че именно „Пътища и мостове“ носи отговорност за проблемите със снега в части от областта и ще понесе съответната отговорност.

В отговор от АПИ заявиха, че те отговарят за поддържането на републиканската пътна мрежа, а именно: автомагистралите, пътищата първи, втори и трети клас, а не за общинската пътна мрежа. На интернет страницата на АПИ, както и на портала за отворени данни на МС , са публикувани регистри на всички договори за поддържане на републиканските пътища.

Към 24 януари 2016 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ няма действащ договор за поддържане (текущо, превантивно, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища с фирма „Пътища и мостове“.

Договорите с тази фирма за поддържане на републиканските пътища в областите Варна и Добрич, както и поддържане на АМ „Хемус“ на територията на област Шумен, са изтекли през 2014 и 2015 г.

В три 4-годишни договора – 2010 – 2014 и 2011 – 2015 г., свързани с превантивно поддържане на пътищата, са възлагани и на ДЗЗД „СЕВЕРОИЗТОК ГРУП“.

Договор Д-22/30.05.2011 г. за поддържане на РПМ на територията на област Варна. Изпълнител – ДЗЗД „Североизток Груп“ /“Инжстройинжнеринг“ ЕООД Варна, „Пътища и мостове“ Варна, „Пътно строителство“ Добрич/. Срок на действие на договора – 4 год.

Договор РД-33-1/27.01.2011 г. за поддържане на РПМ на територията на област Добрич. Изпълнител – ДЗЗД „Североизток Груп“ /“Инжстройинжнеринг“ ЕООД Варна, „Пътища и мостове“ Варна, „Пътно строителство“ Добрич/. Срок на действие на договора – 4 год.

Договор Д-66/26.11.2010 г. за поддържане на АМ Хемус на територията на област Шумен. Изпълнител – ДЗЗД „Североизток Груп“ /“Инжстройинжнеринг“ ЕООД Варна, „Пътища и мостове“ Варна, „Пътно строителство“ Добрич/. Срок на действие на договора – 4 год.

В посочените периоди нито една от фирмите в състава на консорциума ("Пътища и мостове" ЕООД - Варна, "Инжстройинженеринг" ЕООД - Варна и "Пътно строителство" АД - гр. Добрич) не са предявили каквито и да било претенции към възложителя Агенция „Пътна инфраструктура“ и не са изказвали каквито и да било съображения срещу изискванията в договора. Държим да подчертаем, че всички изброени фирми са членове на Камарата на строителите в България (КСБ), а инж. Росен Колелиев е и член на Управителния съвет на КСБ, и в това си качество още преди стартирането на тръжната процедура е бил запознат с визията за поддържане на пътищата при възлагането на 4-годишни договори за съответната област.

Ако правилно разбираме обвиненията на г-н Колелиев, те не са към администрацията, а към колегите му от строителния бранш, с които заедно са в ръководството на строителната камара „Фирмите, които отговарят за варненска област, не са си свършили работата – един първокласен и четири третокласни са затворени!“, казва инж. Колелиев като цитира сайта на Агенцията.

Това твърдение категорично не отговаря на истината и е неясна целта на публичната манипулация.

От същия сайт на АПИ се вижда, че още на 10 януари, например, всички посочени от него пътища са отворени за движение и опита за инсинуация, че 2 седмици от началото на големия снеговалеж фирмите на са почистили първокласен път и главни направления от републиканската пътна мрежа, която е категорично невярно. Видно от сайта е, че както Добрич - Балчик, така цитираните пътища в разградска и русенска област са отворени и проходими, като ограниченията са само за автомобили над 12 тона - http://www.api.bg/index.php/bg/patna-obstanovka/10-yanuari-20171

Посочването на грешки и слабости в работата към други фирми в бранша е полезно за АПИ като администрация. Пътната агенция винаги е била отворена за дебат и анализ на пропуските, и всички предложения как те да бъдат подобрени. Отбелязваме, че машинният парк беше значително подобрен през последните години и поддържащите фирми закупиха над 700 нови машини. Разбираме, че винаги има какво да бъде подобрено в работата и в наличната техника, но опитите за дискредитиране на бранша като цяло са некоректни.

АПИ не приема направеното в тази връзка внушение, че само няколко големи фирми печелят обществените поръчки. АПИ е сключила договори със сдружения, в който влизат както големи, така и малки фирми и това е видно от публичния портал за обществени поръчки.

Нова, различна методика за отчитане на дейността не е предлагана и не е обсъждана от страна на строителния бранш и пътно-поддържащите фирми. Ако Камарата на строителите счете, че има конкретни предложения от името на всичките й членове как да бъде оптимизирана работата в интерес на взаимоотношенията между възложител и изпълнител, ръководството на АПИ изразява готовност за срещи и разговори, защото диалогът с браншовите организации винаги е полезен. Смятаме, че предложения като намиране на нова форма на заплащане на зимното поддържане и разделяне на големите области на участъци, са конструктивни, вече са дискутирани и може да се разгледат в следващите договори.

Отчитаме факта, че снегопочистването е актуална тема и е важно да се разясни как се остойностява и контролира тази дейност. Затова АПИ държи да обясни следното: снегопочистването не се плаща на изминат километър на снегопочистваща техника, а на извършена работа след постигането на утвърдените в договорите и международните стандарти коефициенти. За АПИ е важно дали е постигнато изискуемото ниво на почистване, а не изминатите кшлометри от машината. Контролът се извършва не само от GPS-ите, с които е оборудван всеки снегорин, а и от служителите на Агенцията по места и той е денонощен.

Не на последно място следва да отбележим, че зимната обстановка и снегопочистването през тази година е усложнена заради обилните снеговалежи, силния и често на места ураганен вятър, навявания, ниски температури, което затрудни работата на фирмите и спасителните екипи. Това го потвърдиха и метеоролозите, и климатолозите.

Тази зима в борбата с природната стихия беше привлечена тежка верижна техника на българския морски флот, на армията и на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението".

Като доказателство за това обаче, че екипите на институциите действаха координирано и подготвено, са многобройните снимкови и видео-материали и благодарствени писма, получени от граждани за извършената работа. Министерствата получиха и писмо от румънската държава, в което са изразява благодарност за помощта и подкрепата, оказана на блокирани на наша територия румънски туристи, точно в цитирания от вас период – 7-8 януари.

А по повод личното предложение на г-н Колелиев, отправено към АПИ чрез медиите, да се назначават „професионалисти в пътната администрация по места“, Агенцията заявява, че служителите на пътната администрация не само изключително добре познават своята работа и района, за който отговарят, но и вземат всички мерки да подобряването на състоянието на участъците от републиканската пътна мрежа, съобразно наличните бюджети.

АПИ припомня, че подобни договори за поддържане на пътища се прилагат в цяла Европа. Въвеждането им през 2010 г. в България стана по настояване на Камара на строителите в България и нейните членове пред Министъра на регионалното развитие и благоустройството и след няколко проведени срещи. Препоръка в тази посока е направена и в доклад на Световната банка, осъществила мониторинг на поддържането на пътната инфраструктура в периода от 2007 – 2009 г. Въз основа на направени препоръки са въведени усъвършенствани и унифицирани стандарти за нивата за поддържане през лятото на новите участъци от автомагистралите, но у нас е въведен и стандартът за зимното поддържане на всички пътища.

С въвеждането на 4-годишните договори и по препоръка на браншовата камара са окрупнени районите за поддържане с цел инвестиране в техника и по-ефективно поддържане на пътната инфраструктура.

До този момент поддържането се извършваше чрез едногодишни договори с обхват републиканските пътища на територията на съответните районни пътни служби, а не на областни пътни управления.

Категорично твърдим, че договорите са изцяло съобразени с действащото законодателство и по-специално с Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата и Приложението към нея.

Вече 7 години няма възражения към възприетия подход, включително и от дружеството „Пътища и мостове“, което, както вече посочихме, също е било страна по такъв.

Доводите за окрупняване на тези договори, изложени от членовете на Строителната камара, с които АПИ се съобрази, бяха следните:

- Намаляване броя и честотата на провежданите процедури и предотвратяване на риска този вид дейност да бъде осуетена в рамките на календарната година поради забавяне сключването на договор (поради процедура на обжалване, например);

- Осигуряват по-голяма предвидимост и за двете страни в процеса, а именно изпълнителите да могат да планират дългосрочно приходите си, респективно да инвестират в техника и екип, като това ще допринесе за по-качественото изпълнение на дейностите, от което полза ще има обществото и Агенцията в частност;

- Изпълнението на подобен тип договори от обединения от няколко самостоятелни търговски дружества ще допринесе за по-ефективната реализация на ремонтно-възстановителните работи и биха могли да се извършват дейности с по-голям мащаб с по- дълготраен ефект. Както е известно „кърпенето на дупки“ е дейност, доказала в годините своя краткотраен ефект и невъзможността да се гарантира безопасността на пътуването. От друга страна, превантивното поддържане позволява (изцяло в съответствие с §1, т. 13 и 14 от ДР на ЗП) да се осигурят необходимите условия за непрекъснато, безопасно и удобно движение, да се предпазят пътищата от преждевременно износване, като се възстановят или подобрят транспортно-експлоатационните им качества, и се приведат в съответствие с изискванията на движението.

България


Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • Тоз който знае
  Отговор
  1 00:18  25.01.17
  Господа от АПИ , Д.Атаносов, Георги Слатев и компания Вие сте абсолютни тъпанари. Как може да говорите глупости погледнете си кошницата какви договори сътворихте и принуждавате бизнеса да ги подписва, извивате ръце и ставате безочливи и нагли. Толерирате определени фирми които всички от бранша знаят кои са. Спрете се. Просто времето Ви свърши ! Търсете си друга работа и се подгответе за прокуратурата.
 • Васичка Атанасова
  Отговор
  2 06:22  25.01.17
  Портни

Напиши коментар:


Публикувай