2 514 4

С 15 млн. лв. за юрисконсулти "Топлофикация" можеше да подготви екип от космонавти

Калина Петрова

„С юрисконсултските възнаграждения по делата, заведени от „Топлофикация – София” само през 2015 г. – около 15 млн. лв., дружеството е можело да подготви екип от космонавти.“ Това заяви омбудсманът Мая Манолова днес, при разглеждането на делото, която тя води срещу „Топлофикация” в Административния съд.

Манолова обжалва отказа на изпълнителния директор на дружеството да отговори за какво и как са похарчени парите за юрисконсулските възнаграждения, които длъжниците на „Топлофикация“ плащат.

На 7 октомври 2016 г. общественият защитник поиска отговор на десет въпроса по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). В рамките на 14-дневния срок омбудсманът не получи изрично решение съгласно законовите изисквания. Вместо това, от „Топлофикация София“ ЕАД изразиха писмено становище, в което се твърди, че поисканата информация и субекти не попадат в приложното поле на ЗДОИ.

В жалбата си до Административния съд Манолова подчерта, че „топлофикационното дружество е в кръга на задължените субекти съгласно ЗДОИ, тъй като представлява публичноправна организация по смисъла на закона. Освен това тя е категорична, че „исканата информация е обществена по смисъла на ЗДОИ; не са спазени изискванията за форма на отказа; исканата информация не съдържа търговска тайна и е налице надделяващ обществен интерес“.

Омбудсманът поиска от монополното дружество информация по ЗДОИ след като Конституционният съд отхвърли искането за противоконституционност на разпоредби в Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

„Заведените дела срещу длъжници на „Топлофикация” през тази година са 21 766. По всяко от тях са начислени юрисконсултски възнаграждения. Така са събрани общо около 10-15 млн. лв.“, каза Манолова.

„Около 3 млн. лв. дружеството е дало на адвокатски кантори и това става ясно от бизнес плана за развитието на дружеството, представен пред Столични общински съвет миналата седмица“, посочи омбудсманът пред съда. И допълни, че хората искат да знаят за какво се харчат парите им.

До 30 дни е законовият срок, в който съдът ще се произнесе трябва ли "Топлофикация-София" да каже колко е платила на юрисконсултите си през 2015-та година.

Ето въпросите:

1.Какъв е размерът на присъдените юрисконсултски възнаграждения по съдебни и изпълнителни дела, заведени от „Топлофикация София“ ЕАД за 2015 год.?

2. Колко от присъдените на Топлофикация за 2015 г. юрисконсултски възнаграждения са събрани, как са осчетоводени и как са разходвани?

3. Колко юрисконсулти са работили в дружеството през 2015 г. и какъв е размерът на трудовите им възнаграждения за същата година?

4. Какъв е размерът за 2015 г. на изплатените от дружеството заплати и допълнително материално стимулиране на юрисконсултите?

5. Какъв е размерът на средствата, изразходвани от дружеството за повишаване квалификацията на юрисконсултите и за предоставяне на здравословни условия на труд, в т.ч. материално-техническа обезпеченост за полагането му?

6. Какъв е броят на заведените срещу длъжници съдебни и изпълнителни дела през 2015 г.?

7. Какъв е размерът на внесените върху юрисконсултските възнаграждения данъци за 2015 г.?

8. Каква част от размера на присъдените за 2015 г. юрисконсултски възнаграждения са изплатени на юрисконсултите в дружеството?

9. Какъв е броят на сключените с адвокати договори за правна помощ и процесуално представителство за 2015 г. и какъв е размерът на възнагражденията, изплатени по тях?

10. По колко съдебни и изпълнителни дела през 2015 г. са ползвани адвокатски услуги?

София / България


Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • Пеньо
  Отговор
  1 16:00  02.02.17
  Дано спечели делото. Това би била е първата и съществена победа!
 • кроко
  Отговор
  2 17:25  02.02.17
  Дано! Тази длъжност и отива и върши работа, не знам защо хората бяха толкова настроени против нея при назначаването и.
 • Све
  Отговор
  3 22:56  02.02.17
  Време е да се създаде орган, който да контролира държавните фирми… колкото са останали
 • Един от потърпевшите
  Отговор
  4 22:59  02.02.17
  От 2000г съм със законно свалени радиатори и въпреки това, вече четвърти път плащам по около три хиляди лева на частни съдии и няма на кого да се оплача !!! Но пък мога свободно да кажа : да си купите свещи с тези мои пари !!! А Майчето се доказва като голям пич !!!

Напиши коментар:


Публикувай