435 0

Проблемите с водоснабдяването в с. Мещица ще бъдат решени дългосрочно

Калина Петрова

Във връзка с нарушеното водоснабдяване в с. Мещица, община Перник, МРРБ уточнява, че то е причинено от възникнала авария по главния водопровод, който водоснабдява гр. Перник и прилежащи населени места. Екипите на „ВиК“ ООД Перник работят за отстраняване й – предвид трудности, свързани със зимните условия, се очаква водоснабдяването да бъде възстановено около 20 ч. тази вечер.

Днес жителите на Мешица препречиха пътя към границата, тъй като проблемът им е системен, а сметките огромни.

МРРБ уточнява, че независимо от създалата се аварийна ситуация, за да бъде подобрено водоснабдяването на с. Мещица вече е отпуснало средства за изграждането на резервоар с обем 500 куб.м., който да обслужва селото като строително-монтажните работи по него са завършени в края на 2016 г. Предстои, при подходящи климатични условия и положителни температури, включването на резервоара към водоснабдителната система на селото. С въвеждането на напорния резервоар в експлоатация ще се осигури пълноценна работа на водоснабдителната система от гр. Перник към с. Мещица, с което проблемите с водоснабдяването му ще бъдат решени дългосрочно.

По отношение на фактурираните количества е важно да се отбележи, че през последните два месеца с ниски температури чешмите в дворовете на къщите са отворени, за да не замръзват сградните инсталации, поради което се нарушава нормалното водоподаване към всички жители в селото и се увеличават сметките на потребителите.

Перник / България


Напиши коментар:


Публикувай