584 0

Значимите язовири са пълни на 54 %

Калина Петрова

Към 7 февруари в комплексните и значими язовири има 3 506,6 млн. куб. м вода, което представлява 54 % от сумата на общите им обеми. Това гарантира задоволяване на водопотреблението и същевременно осигурява достатъчен свободен обем за поемане на водите от предстоящото снеготопене и пролетното пълноводие.Това съобщиха от Министерство на околната среда и водите /МОСВ/.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва: за питейно-битово водоснабдяване – 69,4% от общия им обем, за напояване – 46, 5% от общия им обем и за енергетика – 56,4% от общия обем.

Съгласно Закона за водите поддръжката и ремонтно-възстановителните дейности на язовирите, на хидротехническите и защитните съоръжения се осигуряват от собствениците, а контролът по изпълнение на тези дейности от началото на 2016 г. се осъществява от Държавната агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) управлява водите на 53 комплексни и значими язовира. Всеки ден МОСВ публикува на интернет страницата си хидроложка прогноза за състоянието на речните нива, която включва и информация за наличните обеми в тези язовири.

София / България


Още по темата

 • Внимание: опасни язовири!

  Внимание: опасни язовири!

  Повече от половината язовири у нас са в неизправно състояние, сочи проверка на прокуратурата. Заместник-главният прокурор Ася Петрова допълни, че 81 ...
  24.02.2017
  882
  1

Напиши коментар:


Публикувай