961 0

Вижте 5-те топ партньора на България в ЕС

Най-значително спада износът за Белгия

Снимка: АП/БТА
Снимка: АП/БТА
Венцислав Михайлов

Между януари - ноември 2016 г. износът на България за ЕС е нараснал с 6.8%, а вносът - с 1.9%, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Стойността на българския износ е 28.7 млрд. лв., а на вноса - 30.878 млрд. лв.

Основни търговски партньори на България са Германия (+9.7% до 5.8 млрд. лв.), Италия (+1.2% до 3.96 млрд. лв.), Румъния (+10.3% до 3.77 млрд. лв. ), Гърция (+8.4% до 2.93 млрд. лв. ) и Франция (+8.5% до 1.94 млрд. лв.), които формират две трети от износа за Евросъюза.

Най-значително спада износът за Белгия - с близо 26% до 1.1 млрд. лв.

Само през ноември 2016 г. износът за ЕС се увеличава с 12.8% спрямо съответния месец на предходната година и е на стойност 2.8 млрд. лв.

За 11-те месеца на годината най-голям ръст на износа е отбелязан в секторите "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (27.7%) и "Химични вещества и продукти" (21.8%). Най-голям спад е отчетен в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (18.6%).

Вносът на България от ЕС през периода януари - ноември 2016 г. се увеличава с 1.9% до 30.9 млрд. лв.

Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия (+0.3% до 6.1 млрд. лв.), Италия (+3.5% до 3.96 млрд. лв.), Румъния (+10.1% до 3.8 млрд. лв.), Гърция (+8.4% до 2.93 млрд. лв.) и Полша (+11.7% до 1.05 млрд. лв.)

През ноември 2016 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 1.7% в сравнение с ноември 2015 г. и е в размер на 3.1 млрд. лв.

При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - ноември 2016 г. спрямо съответния период на 2015 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (10.4%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (16.3%).

Външнотърговското салдо с ЕС за периода януари - ноември 2016 г. е отрицателно и е на стойност 2.170.4 млрд. лв. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 717.7 млн. лева.

България


Напиши коментар:


Публикувай