558 0

 23 г. не стигат да приключи едно дело за реституция

Стефанаки Йоанис

Наказателни, граждански и административни дела се разглеждат извън всякакви разумни срокове. Това отчита Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) след извършена проверка на 139 заявления на хора, оплакали се от бавно правосъдие в периода 1 октомври - 31 декември 2016 г. От въпросните 139 случая 92 са се оказали основателни - 31 по наказателни и 61 по граждански, търговски и административни дела, пресмята в. „Сега“.

В хода на проверката съдебните инспектори са се натъкнали на драстични примери. Дело за реституция е продължило 23 г. 5 месеца и 20 дни. Допуснати съществени забавяния, причинени от действията на съдилищата, отчитат инспекторите. Най-сериозни те са в първоинстанционното производство, продължило 13 г. и 3 месеца. Делото е отлагано общо 58 пъти, от които 41 поради нередовно призоваване на някои от страните, в това число 34 пъти поради нередовното призоваване на един от ответниците. Постановеното решение е отменено на втора инстанция и делото е върнато за ново разглеждане. Два пъти второинстанционните решения са били отменяни от ВКС и делото пак е връщано за ново разглеждане.

България


Напиши коментар:


Публикувай