470 0

Проверяваме избирателната секция в интернет

Проверяваме избирателната секция в интернет
Калина Петрова

Главната дирекция на МРРБ "Гражданска регистрация и административно обслужване" осигурява възможност на всички български граждани да направят справка в интернет или по телефон за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за Народно събрание на 26.03.2017 година.

Избирателите могат да направят проверка по следните начини:

През Интернет - на адрес http://www.grao.bg/elections/. Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване на друго място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис;

Чрез SMS на номер 18429. Той е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за избори за Народно събрание за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон - Избира се номер 0800 1 4726. Телефонът е безплатен за цялата страна.

София / България


Напиши коментар:


Публикувай