841 1

Костова: Няма нарушения при обществените поръчки в МОСВ

Костова: Няма нарушения при обществените поръчки в МОСВ
Калина Петрова

„Няма констатирани нарушения в обществените поръчки на Министерството на околната среда и водите“. Това заяви на пресконференция служебният министър Ирина Костова при представяне на екипа и приоритетите в работата си.

Докладът на МОСВ до Министерски съвет беше предаден в срок. Вътрешният одит, който обхваща периода от 1. 10. 2016 г. до 31. 12. 2016 г. констатира, че са спазени законовите норми при възлагането на обществените поръчки. По одит на Сметната палата през 2016 г. са дадени препоръки, които се изпълняват.

Костова подчерта, че основен приоритет в работата й е предстоящото председателство на Съвета на ЕС. Вече се състоя срещата на т. нар. „Тройка“ – Естония, България и Австрия, които ще поемат председателството в периода 1 юли 2017 – 31 декември 2018 г. На нея е договорено основен приоритет през тези 18 месеца да бъдат еко-иновациите.

Като втора задача по важност е изпълнението на Оперативна програма „Околна среда“(ОПОС). Министърът съобщи, че до 15 февруари 2017 г. Управляващият орган по ОПОС ще подаде към Сертифициращия орган в Министерство на финансите коригирания окончателен сертификат. Това е един от документите, с който ще бъде затворен първият програмен период.

Работи се усилено по изпълнение на ОПОС 2014-2020. Четири проекта във водния сектор са в процес на оценка – Пловдив, Елхово, Чирпан и Тутракан. Очаква се най-скоро да бъде подписан договорът за безвъзмездна помощ на Пловдив. В напреднала фаза е и проектът на Елхово, а Чирпан и Тутракан се очаква да бъдат подписани през второто тримесечие на 2017 г.

Министърът очерта и основните задачи в секторите „Отпадъци“ и „Въздух“. В сферата на отпадъците основна цел е намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци, затова през първото тримесечие на 2017 г. ще бъде обявена покана за представяне на проектни предложения за изграждане на анаеробни инсталации за третиране на биоразградими отпадъци. Ще бъдат изпратени покани към три Регионални сдружения за управление на отпадъците – Русе, Благоевград и Бургас. През второто тримесечие ще бъде обявена и покана за изпълнение на трета фаза на проекта за интегрираната система за управление на отпадъците на Столичната община.

МОСВ ще продължи да работи активно за подобряване на качеството на атмосферния въздух . На национално ниво стои проблемът с превишаване на нивата на фините прахови частици, а на регионално – превишаване на нормите на серен диоксид в Гълъбово. Ирина Костова подчерта, че МОСВ предприема действия за надграждане на съществуващата система за ранно предупреждение, разработена и въведена в експлоатация за прогнозиране на наднорменото замърсяване със серен диоксид на приземния атмосферен слой на територията на Старозагорска област.

Ирина Костова представи и изпълнението на 38-те проекта по двете програми от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, управлявани от МОСВ. Те трябва да приключат до април 2017 г. Сред тях има два рискови на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Те са забавени заради няколкократно обжалване на обявените процедури. В момента се търсят начини за изпълнението им и със собствен кадрови ресурс на ИАОС. Единият проект е на стойност 1, 2 млн. евро, а другият – почти за 1 млн. евро. По тях общо разплатените средства са близо 900 хил. лева.

Всички задачи могат да се реализират при наличието на експерти, подчерта в заключение министърът. „Колкото и добри да са разписаните мерки, те ще се изпълнят, ако има добър експертен състав. Затова в момента се извършва преглед на обезпечаването с кадри във всички структури – МОСВ, Басейновите дирекции, РИОСВ и общините“, каза Ирина Костова.

София / България

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
  • Оооооо
    Отговор
    1 16:47  14.02.17
    Че кой казва за нарушение? Това не може да е вярно.

Напиши коментар:


Публикувай