550 5

Заплатите на учителите се запазват въпреки намаления норматив

Калина Петрова

Заплатите на учителите ще се запазят, въпреки че нормативът по някои предмети ще се намали. Това е предвидено в държавния образователен стандарт за нормиране и заплащане на труда, подготвен съгласно изискванията на новия Закон за предучилищно и училищно образование.

Той е отразен в проект за Наредба за нормиране и заплащане на труда в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, публикуван за обществено обсъждане на сайта на МОН. Срокът за изпращане на бележки, становища и предложения е 16 март 2017 г.

Проектът запазва в значителна степен досегашните механизми за определяне на нормите за преподавателска работа, условията за разкриване на работни места за педагогическите специалисти, реда и начина за определяне на работните заплати на персонала в държавните и общинските детски градини, училища и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Новият стандарт ще намали нормите за преподавателска заетост по предмети като музика, хореография, изобразително изкуство, физическо възпитание и спорт, труд и техника и технологии и предприемачество. До момента учителите по тези предмети имаха заетост от общо 720 часа на година. Сега те ще бъдат намалени на 700, но това няма да се отрази на възнагражденията им.

Намаляването на норматива може да се отрази върху заплатата на учителя, единствено ако на училищно ниво часовете на този преподавател се намалят допълнително. В този случай директорът договаря съкращаването на възнаграждението лично с учителя.

Намаляването на нормативите ще доведе до разкриване на повече работни места. Ако в дадено училище няма кой да поеме повече от половината учебни часове по даден предмет, учебното заведение трябва да назначи допълнителен учител по предмета.

Ресурсен учител може да бъде нает, когато в училището има поне пет деца със специални образователни потребности.

За новата учебна година МОН предвижда специална разпоредба за ситуации, в които учители в основните училища покриват по-ниска от минималната норма учебни часове. Това може да е последица от факта, че децата вече ще завършват основно образование след седми, а не след осми клас. При наличие на средства в училищния бюджет тяхната заплата може да не бъде намалявана. Освен това минималната норма преподавателска работа може да бъде допълвана с часове по самоподготовка.

Преди малко повече от година беше намалена преподавателската заетост по предмети като история и цивилизация, география и икономика, философия, религия и гражданско образование. От 720 часа нормата по тези дисциплини стана 684 часа, но заплатите бяха запазени.

София / България


Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • бокобокобоко
  Отговор
  1 22:26  15.02.17
  Ми запазват съ Я, вий кво очаквахте ? Увеличение ли? Ха, да ама не. Лъже и маже бате ви БОКО и пак го избирате всяка година. Глупакът повтаря едни и същи грешки, следователно българите сме абсолютнЕ глупаци и тъпаци. ПУ!
 • нднддн
  Отговор
  2 00:10  16.02.17
  Запазват се - може би трябва да им ги намалят? Смешници!
 • Американеца
  Отговор
  3 10:17  16.02.17
  Учителите по-българи ли са от останалите?Кво е това деление.А останалите хора с не по малко важни професии не заслувават ли овеличение на заплатата.
 • Американеца
  Отговор
  4 10:19  16.02.17
  Ето вижте аз съм неграмотен не заслужават увеличение а намаление на заплатите защото много от тях са некадърници и генерират неграмотност само.
 • ннднд
  Отговор
  5 11:32  16.02.17
  Не само на учителите трябва да се вдигнат заплатите! Трябва да се вдигнат и на бачкаторите, понеже само с глава но без ръце - работа не се върши! Отделно трябва да се вдигне и жизнения стандарт като цяло на хората в България! Но това няма как да стане, понеже стане ли, ще намалеят приходите на олигарсите и богоизбраните сто и няколко хиляди човека в страната. А те са свикнали да живеят наистина на широко, но всичко това е за сметка на хората!

Напиши коментар:


Публикувай