832 0

АПИ: Лампи-убийци в тунел „Ечемишка“ няма

Мартин Христов

Лампи-убийци в тунел „Ечемишка“ няма. Това обясниха от Агенция Пътна инфраструктура по повод публикация в пресата, посветена на осветлението в тунел „Ечемишка“, публикуван на 2 март 2017 г.. От АПИ изразяват съжаление, че не са потърсени за отговори преди публикуването му и изразява следното становище:

Съществуващата метална конструкция беше демонтирана за седмица при денонощна работа от страна на екипите с цел бързото възстановяване на двупосочното движение в тръбата за София.

На мястото на старата конструкция беше монтирано временно аварийно осветление. Всеки елемент от него има всички необходими сертификати за качество и декларации за съответствие от производителите и вносителите, отговарящи на „Наредбата за съществени изисквания и оценяване на съответствието на ел. съоръжения“.

Аварийното възстановяване на осветлението по документи и на практика отговаря на всички технически национални и европейски стандарти и изисквания, и е изградено е по проект, изготвен от специалисти проектанти по тунелно осветление. Проектът за временно аварийно осветление е получил съгласуване и одобрение, както преди, така и след одобрението му, от службите по „Пожарна безопасност и защита на населението“ и „Пътна полиция“. Извършени са и необходимите замервания за яркост на осветлението съгласно указаните стандарти и от лицензирана лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства.

Именно поради спецификата на осветлението в момента, е прието ограничението на скоростта да е до 60 км/час.

Припомняме, че същинският ремонт на лявата тръба на тунел „Ечемишка“ предстои. Когато той започне, в него ще бъдат изпълнени същите дейности, които се извършват в момента в десните тръби на тунелите „Витиня“ и „Ечемишка“. Сред тях е адаптивно осветление в тунелната тръба и организиране на предпортално осветление с датчици на вход и изход за измерване на интензивността на светлината и което ще бъде управляемо по автоматичен път.

Агенция „Пътна инфраструктура“ цени изключително много мнението на независими експерти, опитни водачи и специалисти в областта на пътната безопасност. Техните препоръки и предложения се търсят винаги при взимането на решения. Специалисти по пътна безопасност участват в одити, проверки и комисии по различни проекти, както и при промени на нормативната уредба. АПИ е отворена за всички критики и предложения от страна на граждани и външни експерти, които да подпомогнат усилията ни да направим пътната мрежа безопасна.

София / България


Още по темата

Напиши коментар:


Публикувай