3 536 3

Министър иска досъдебно производство срещу частен съдебен изпълнител

Калина Петрова

Министърът на правосъдието Мария Павлова поиска образуване на дисциплинарно производство срещу частния съдебен изпълнител (ЧСИ) Петьо Петков, рег. №905, с район на действие Окръжен съд – Плевен за допуснати от него многобройни нарушения във връзка с изпълнително дело срещу длъжника „Напоителни системи“ ЕАД.

В отправеното искане до председателя на Дисциплинарната комисия на Камарата на ЧСИ, министър Павлова предлага и временно отстраняването от длъжност на Петьо Петков, заради констатираните от Инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт (ЗСВ) нарушения и тяхната тежест.

Повод за проверката, извършена от Инспектората, е подадена жалба от „Напоителни системи“ ЕАД, срещу действията на частния съдебен изпълнител Петков по образувано от него изпълнително дело срещу дружеството и насочване на принудителното изпълнение срещу имоти, вещи и съоръжения на дружеството в Плевенска област, включително две малки водноелектрически централи, изправител – басейн на помпена станция, язовир, язовирна стена с водна кула, чийто едноличен собственик на капитала е държавата.

Някои от по-важните нарушения, констатирани от Инспектората по представените от ЧСИ копия от документи, могат да бъдат обобщени до следните:

В нарушение на разпоредбите в ГПК Петьо Петков не е изпратил на длъжника покана за доброволно изпълнение, в което да посочи актуалния размер на дълга по изпълнителния лист заедно с публичните задължения и дължими такси и разноски.

За голяма част от недвижимите имоти, срещу които е насочено принудителното изпълнение и са били наложени възбрани не е извършена проверка на собствеността им.

Не е спазена процедурата по извършените публични продани: ЧСИ е обявил публичната продан на недвижими имоти при липса на документ за данъчната им оценка; липсва експертиза на вещо лице, от която да е видна цената им; липсват по изпълнителното дело оригиналните пощенски пликове, в които са се намирали наддавателните предложения; по някои от публичните продани не е поканил явилите се наддавачи да предложат устно цена по-голяма с най-малко един задатък; не са приложени документи, от които да е видно, че купувачите са платили дължимите суми в 7-дневен срок; в голяма част по изпратените от ЧСИ съобщения до длъжника за насрочени публични продани и за други изпълнителни действия, в обратните разписки липсват задължителните реквизити – трите имена и длъжността на получилото я лице.

София / България


Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • гост
  Отговор
  1 16:35  06.03.17
  ОБЕСЕТЕ ГО!
 • Лотос
  Отговор
  2 20:04  06.03.17
  Удавете го в язовира!И не само него!
 • кухнята
  Отговор
  3 01:01  15.03.17
  Госпожа Министър ще има ли смелостта да иска същата и против ЧСИ Стоян Якимов. Интересно какъв чадър ползва ЧСИ то.

Напиши коментар:


Публикувай