534 0

Учителите ще получат повишението на заплатите си през март

Обислят промени в нормативната уредба, регламентираща интеграцията на хора с международна закрила

Калина Петрова

Учителите ще получат увеличението на заплатите си през март, съобщи в МС говорителят на служебния кабинет Ирина Белчева. Според нея, увеличенията ще бъдат изплатени със задна дата.

Правителственият говорител съобщи още, че МС обмисля промени в нормативната уредба, регламентиращи условията и реда за интеграция на хора с международна закрила. Търсят се възможности за по-категорично отстояване на националния интерес и гарантиране на сигурността на страната, без да се излиза от рамките на международните правни рамки, по които сме страна, и в унисон с европейското законодателство.Като се отчита решението Съда на ЕС от вчера, което потвърждава правото на страните-членки да отказват хуманитарна виза на хора, търсещи международна закрила, включително и бежански статут, и с оглед актуалността на проблема, говорителят съобщи, че вчера в МВР е имало заседание на Националния съвет по интеграция и миграция.На него са били изслушани доклади от различни ведомства с отношение по темата и на Секретариата на Националния съвет е възложено в срок от пет дни да обобщи предложенията за промени в подзаконовите актове и в постановлението на МС от август 2016 г., с която бе приета Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение на интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила.

Предстои тези предложения да се съгласуват и да се създаде междуведомствена работна група за промени на нормативните актове по темата. Ирина Белчева подчерта изостреното внимание на правителството към отстояване на националния интерес и сигурността на страната.

Във връзка с отпадането на ДДС върху дарените храни в сила от началото на тази година служебният премиер е възложил на министрите на земеделието, на финансите и на социалния министър да подготвят в двуседмичен срок необходимите подзаконови нормативни актове за прилагане на закона, за гарантиране на достъпа на храните до хранителната банка в полза на нуждаещите се.

София / България


Напиши коментар:


Публикувай