805 1

Отстраниха съдия Елка Пенчева до приключването на дисциплинарното дело

Мартин Христов

По предложение на Инспектората към ВСС до дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 18/2015 г. по описа на ВСС, образувано срещу съдия Елка Пенчева от Софийски градски съд, на 7 март 2017 г. съдийската колегия на ВСС реши да отстрани съдия Пенчева от длъжност до приключването на дисциплинарното дело, но не повече от три месеца.

През 2015 г. Инспекторатът към ВСС направи предложение до ВСС за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на съдия Елка Пенчева за извършени от нея дисциплинарни нарушения. ВСС образува дисциплинарно дело № 54/2015 г. и го обедини с дисциплинарно дело № 18/2015 г., образувано по предложение на председателя на ВКС Лозан Панов, към което са присъединени дисциплинарно дело № 29/2015 г. и дисциплинарно дело № 13/2016 г., образувани по предложение на председателя на СГС Калоян Топалов. По решение на ВСС четирите дисциплинарни производства са обединени в едно общо производство, което продължи по дисциплинарно дело № 18/2015 г. по описа на ВСС.

Във връзка с образувана в Инспектората преписка по сигнал, подаден от председателя на СГС, за констатирани проблеми в работата на съдия Елка Пенчева, се извърши проверка, като със сигнал от 30 септември 2016 г. до председателя на СГС Инспекторатът даде препоръка ръководството на съда да изрази становище до дисциплинарния състав на съдийската колегия на ВСС по дисциплинарното дело срещу съдия Елка Пенчева по предвидената в чл. 232 на Закона за съдебната власт възможност за отстраняването й от длъжност за срок до три месеца.

Поради липсата на реакция от страна на ръководството на СГС и на основание продължаващите да постъпват в Инспектората към ВСС сигнали за допуснато бездействие от страна на съдия Елка Пенчева (18 сигнала през 2016 г. и 7 от началото на 2017 г.), на 20 февруари 2017 г. на свое заседание Инспекторатът взе решение да сигнализира председателя на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 18/2015 г. по описа на ВСС, образувано срещу съдия Елка Пенчева.

Въз основа на взетото от Инспектората решение, на 20.02.2017 г. главният инспектор на Инспектората към ВСС Теодора Точкова изпрати сигнал по чл. 54, ал. 1, т. 5 от Закона за съдебната власт до председателя на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 18/2015 г., с който предложи на дисциплинарния състав да упражни правомощията си по чл. 232 от Закона за съдебната власт и да внесе предложение до съдийската колегия на ВСС за отстраняване на съдия Елка Пенчева от длъжност за срок от три месеца.

Сигналът, изпратен от главния инспектор на Инспектората към ВСС на 20 февруари 2017 г., е обсъден от дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 18/2015 г., като с определение от 1 март 2017 г. съставът е приел, че са налице предпоставките за прилагане на чл. 232 от Закона за съдебната власт. Със същото определение дисциплинарният състав е предложил на съдийската колегия да отстрани съдия Елка Пенчева от длъжност до приключване на дисциплинарно дело № 18/2015 г., но не повече от три месеца.

На заседанието си, проведено на 7 март 2017 г., съдийската колегия на ВСС обсъди предложението на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 18/2015 г. и взе решение да отстрани съдия Елка Пенчева от длъжност до приключване на дисциплинарното дело с решение на съдийската колегия, но не повече от три месеца.

София / България

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
  • сьден
    Отговор
    1 13:19  12.03.17
    Трябват млади и неопетнени хора в тази институция. Така направиха в Румьния.

Напиши коментар:


Публикувай