445 0

14 групи лица ще получават дарени храни

Министърът на труда и социалната политика утвърди списъка

14 групи лица ще получават дарени храни
Снимка: БТА, Гълъб Донев - вторият от ляво надясно
Константин Карагьозов

Министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев утвърди списък на групите нуждаещи се лица и на лицата, които предоставят социални услуги, на които операторите на хранителни банки могат да предоставят дарени храни.

В списъка на нуждаещите се влизат 14 групи лица. Сред тях са хората с пенсии до установената линия на бедност, самотно живеещи възрастни (над 65 години), лица с 50 над 50 на сто намалена трудоспособност, семейства с деца с увреждания и домакинства, които са получили целева помощ за отопление през предходния отоплителен сезон.

Дарените храни ще могат да бъдат получавани от дневни центрове за деца, младежи и възрастни с увреждания, дневни центрове за стари хора, приюти, центрове за настаняване от семеен тип, домове за деца и други социални услуги.

България


Напиши коментар:


Публикувай