661 0

Кметът на Ардино забрани къпането в неохраняеми водоеми

Кметът на Ардино забрани къпането в неохраняеми водоеми
Гюнер Шюкри

Актуализираните схеми по Програмата за развитие на селските райони до края на годината бяха основните акценти на традиционната работна месечна среща на кметовете на населени места в община Ардино.

С мултимедийна презентация управителят на Областният информационен център в Кърджали Дора Христова запозна сеслките управници с предстоящите мерки по новия актуализиран индикативен график за прием на заявления за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони през настоящата година. Интерес предизвика и последната заповед на Министъра на земеделието, храните и горите, която определя размера на плащанията допустим за подпомагане хектар по схемите за обвързано производството подпомагане за плодове, зеленчуци (оранжерийно производство).

„Посещението ни в Ардино бе продиктувано от отличното представяне на Местната инициативна група, чиято дейност е отразена в книгата за Европейските фондове в България. Ардино е една от общините, която има реализирани силни проекти по Оперативна програма „Развитие на селските райони“, заяви Дора Христова. Тя дари няколко екземпляра от книгата на ръководството на общината.

С цел предотвратяване на нещастни случаи на територията на общината кметът Ресми Мурад нареди на кметовете на кметства и кметски наместници да забранят къпането на граждани и гости на общината във всички неохраняеми водни площи – микроязовири, водоеми и реки. На кметовете бе разпоредено да поставят и необходимите обозначителни табели.

Кметът Мурад съобщи още, че тази година традиционните Есенни културни празници в града ще се проведат от 14 до 16 септември, а на 17 ще се организира традиционния мевлид в местността „Карапънар“, край Правдолюб.

Кърджали / България


Напиши коментар:


Публикувай