721 0

Цацаров: Нарушителите да се наказват и административно, и наказателно

Той внесе искане във ВКС за тълкувателно решение

Снимка: БТА
Снимка: БТА
Константин Карагьозов

Главният прокурор Сотир Цацаров сезира Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд с искане за допълване на тълкуването, дадено с Тълкувателно решение № 3 от 22.12.2015 г. по т. д. № 3/2015 г. относно приложението на принципа „ne bis in idem“, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

В края на 2015 г. Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС прие, че поради липса на законодателна уредба във вътрешното право спазването на стандарта, заложен в чл. 4, § 1 от Протокол № 7 от КЗПЧОС изисква когато дадено лице е санкционирано с административно наказание, с влязъл в сила акт след проведено административно -наказателно производство с характер на наказателно, образуваното второ по време наказателно производство да бъде прекратено, на основание чл.24 ал. 1 т. 6 НПК.

Прилагането на това тълкуване доведе до реална възможност за изключване на наказателната отговорност и сериозен превес на наложените административни санкции, предвид значително кратките срокове на приключване на административно – наказателните производства, с влязъл в сила акт. Така на основание чл. 24 ал. 1 т. 6 НПК от съдилищата са прекратени образувани и неприключени преди налагането на административна санкция наказателни производства за престъпления контрабанда, държане на акцизни стоки без бандерол в големи размери, незаконно преминаване на границата, хулиганство, причиняване на смърт при професионална непредпазливост, пътно-транспортни произшествия и др.

Искането на главният прокурор е обосновано с:

• актуалната практика на ЕСПЧ по прилагане на чл. 4, § 1 от Протокол № 7 от КЗПЧОС – Решение от 15.11.2016г. по делото „А и Б срещу Норвегия“ на Голямата камара на ЕСПЧ, което предпоставя друг подход по отношение на „двойните производства“ и

• противоречието на съдебната практика след постановяване на ТР 3/2015г. на ОСНК на ВКС с основните принципи в българското наказателно право за приоритет на наказателната отговорност пред административната и създадената общественонеприемлива възможност деяния, които представляват престъпления да се наказват с административно наказание или дори да останат несанкционирани.

Според цитираното Решение на Голямата камара на ЕСПЧ, едно правноукоримо поведение може да бъде санкционирано едновременно и със средствата на наказателната санкция и на административнонаказателното право когато двете производства са достатъчно близки по същество и по време, така че взаимно се допълват.

Противодействието по един цялостен начин със средствата и на административното, и на наказателното производство, въпреки различните видове наказания, наложени от различни органи при наличие на достатъчно тясна връзка между тях, се възприема като напълно допустимо в случаите когато двете производства могат да се разглеждат като част от една цялостна система от наказания за извършеното правонарушение.

България


Напиши коментар:


Публикувай