669 0

Георги Гатев: Не съм нарушил закона

Известният адвокат смята, че е несправедливо набеден от ДАНС

Венцислав Михайлов

Заместник-председателят на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства адвокат Георги Гатев, който беше лишен от достъп до секретна информация е обжалвал решението на ДАНС.

Той беше обвинен от ДАНС, че е помагал на обвиняеми и подсъдими.

Преди десет дни, в качеството ми на член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, станах обект на недопустима институционална атака от страна на прокуратурата и ДАНС, а чрез мен бе атакувано и Бюрото, доколкото нападките за моята работа и поведение като член на този орган рефлектират и върху цялата институция. Това пише адв. Георги Гатев.

Ето и неговата жалба:

Вчера, 03.08.2017 г, подадох жалба срещу решение на ДАНС от 27 юли 2017 г., с което се отнема достъпа ми до класифицирана информация с изцяло неясни мотиви.

По закон жалбата се адресира до Държавната комисия по сигурността на информацията /ДКСИ/ и се подава чрез институцията, постановила решението, а именно ДАНС.

Преди десет дни, в качеството ми на член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, станах обект на недопустима институционална атака от страна на прокуратурата и ДАНС, а чрез мен бе атакувано и Бюрото, доколкото нападките за моята работа и поведение като член на този орган рефлектират и върху цялата институция. Съвсем съзнателно в началото се въздържах да коментирам този конфликт, тъй като и до момента не разполагам с достатъчно информация за фактите, въз основа на които е осъществена проверката и е взето решението за твърдените нарушения, извършени от мен. Убеден съм обаче, че общественият интерес диктува процедурата по контрола за отмяна на това решение да се осъществи максимално публично.

Националното бюро е създадено като независим държавен орган, който осъществява наблюдение за начина, по който се използват СРС, с основна цел за защита правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на СРС, включително от прокуратурата и ДАНС. Опитите да се атакува член на Бюрото от тези институции без законово основание и мотив, представляват недопустима намеса в дейността на този орган, която е в състояние да подкопае неговата независимост, да постави под съмнение неговата работа и да разруши авторитета му в обществото. Начинът, по който това бе направено публично достояние – манипулативно, без ясни факти, при очевидна съгласуваност в действията на двете институции, е достатъчно показателен в това отношение.

Поради тези съображения, прилагам копие от жалбата си срещу решението на ДАНС, с очакване тя да стане обществено достояние, по ваша преценка.

България


Още по темата

Напиши коментар:


Публикувай