1 792 0

Глоби за милиони от ЕК за строителство в Калиакра

Ефективно са събаряни постройки по съдебно разпореждане - в Испания са събаряни ветрогенератори, над 200 къщи и хотели

Венцислав Михайлов

ЕК може да ни глоби милиони, ако не се спре строежът на Калиакра. Санкцията е еднократна в размер на няколко милиона евро, както и 20 хиляди евро на ден.

Това заяви на извънреден брифинг министърът на околната среда и водите Нено Димов.

"Има съдебно решение, за това е създадена и Междуведомствена работна група. Могат да бъдат съборени вилни селища и хотели. Трябва да спестим тези стотици милиони евра на българския данъкоплатец", допълни министърът.

По думите му ще има разяснителна кампания за собствениците на имотите.

"Близо 35% от територията на България попада в Натура. Българското правителство трябва да реши как ще компенсира частните собственици на тези земи", добави Нено Димов.

Според министъра съществува реалният риск да се изиска и събаряне на къщи, вилни селища, хотели, ветрогенератори, инфраструктура, както и да бъдат възстановявани хабитатите.

Той даде четири примера за ефективно събаряни постройки по съдебно разпореждане - в Испания са събаряни ветрогенератори, над 200 къщи и хотели, в Гърция - са събаряни крайбрежни сгради на остров Закинтос, както и близо до Атина, в Ирландия също има събаряни сгради.

Министър Димов посочи, че е имал разговори с представителите на ЕК и са постигнали споразумение, ако се изпълнят настоящите искания на Комисията, да се счита, че сме изпълнили задълженията си и България ще излезе от наказателната процедура.

През юли Димов каза, че с ЕК са постигнати договорености да продължат да съществуват 7 проекта за ветрогенератори и голф игрището.

Но за да се случи това до края на септември т.г. България трябва да изпълни няколко условия. Трябва да гарантира, че вече съществуващата част от системата за ранно предупреждение за прелитащи птици е в действие и да предложи график за нейното доизграждане, така че да обхване всички оператори на генератори.

Министър Димов припомни, че хронологията на проблемите край Калиакра е с 10-годишна давност. Решенията за включването в НАТУРА 2000 на защитена зона „Комплекс Калиакра“ и другите две зони за опазване на дивите птици са взети от Министерския съвет през 2007 г.

Територията в района е предмет на две наказателни процедури, започнати от ЕК срещу България. Първата е от юни 2008 г. за неопределяне на защитната зона за опазване на дивите птици „Калиакра“, а втората е от края на 2008 г. – заради одобряване на множество проекти (около 600) без адекватна оценка за кумулативния ефект. На 2 април 2014 г. ЕК заведе искова молба по двете обединени процедури в Съда на ЕС. На 14 януари 2016 г. Съдът на ЕС осъди България за нарушение на европейското законодателство за това, че е одобрила 9 проекта за ветрогенератори (от които 3 не са реализирани) и 1 голф игрище в защитените зони.

„Аз заварих поет, но неизпълнен ангажимент пред ЕК – да бъдат взети мерки за избягване на наказателната процедура чрез издаване на заповед за забрани на определени дейности по Закона за биологичното разнообразие. Срокът е бил до 31 март 2017 г., а такава заповед нямаше. Преди издаването на моята заповед проведохме срещи с кметовете на Каварна и Шабла, за да ги уведомим за ангажиментите на страната ни и за мерките, които предприемаме, за да информират гражданите на населените места.

Ще направим и разяснителна кампания за хората за възможностите за компенсиране на техните загуби“, допълни министър Димов. Той посочи, че има три възможности за финансово подпомагане на собствениците на земи – по Програмата за развитие на селските райони, по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. и по програма LIFE, както и да се заложат мерки за подпомагане в следващия програмен период.

България


Още по темата

Напиши коментар:


Публикувай