1 280 9

"Да спасим Крайморска Добруджа" иска разследване на зелените за НАТУРА 2000

"Да спасим Крайморска Добруджа" иска разследване на зелените за НАТУРА 2000
Снимка: Туитър

"Да спасим Крайморска Добруджа" иска разследване на зелените за НАТУРА 2000.

Това се казва в декларация на неправителствената организация до медиите.

Ето и документът:

ДЕКЛАРАЦИЯ на Гражданска инициатива "Да спасим Крайморска Добруджа"

Във връзка с насилственото въвеждане на Натура 2000 чрез кръв и бой над българските граждани от страна на Правителството на Република България, декларираме следното:

1. Благодарим на Министър-председателя Г-н Бойко Борисов за бързата реакция и очакваме да получим официално подписаната и обнародвана в Държавен вестник Заповед за отмяна на Заповед № РД-526 от 21.07.2017г на Министъра на околната среда и водите. Подобна заповед за забрана по Защитена Зона "Комплекс Калиакра" и приемане на Интегриран план за управление на трите Защитени зони "Комплекс Калиакра за местообитанията", "Калиакра за птиците" и “Белите скали за птиците" не беше правилно да бъдат издавани и приемани без участие и без предвидени компенсации за засегнатите собственици на имоти. Апелираме първо да се приеме Общият Устройствен план на Общините Шабла, Каварна и Балчик и след това да се въвеждат зони със забрани и ограничения, както и Интегриран план за управлението им.

Припомняме чл. 2, ал. 3 от ДИРЕКТИВА 92/43/ЕИО НА СЪВЕТА от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, гласи:

Мерките, взети в изпълнение на настоящата директива, вземат под внимание икономическите, социалните и културните изисквания, както и регионалните и местните особености.

* това е преводът на български език, но буквалния превод от английския текст на директивата е: "да се съобрази", а не "да се вземат под внимание".

Припомняме и чл. 5, ал. 4 от същата Директива:

Ако даден план или проект трябва да бъде осъществен въпреки негативната оценка на въздеиствието върху територията поради наложителни причини от по-важен обществен интерес, включително и такива от социален или икономически характер, и поради липсата на алтернативно решение, държавата-членка предприема всички необходими компенсаторни мерки, за да осигури цялостната кохерентност на „Натура 2000“. Държавата-членка информира Комисията за приетите от нея компенсаторни мерки.

2. Не приемаме предложения Интегриран план за управление на Защитените зони в Крайморска Добруджа (Защитените зони "Комплекс Калиакра за местообитанията", "Калиакра за птиците" и Белите скали за птиците"), предложен изцяло от Зелени НПО и експерти, свързани с тях. Местното население и собствениците трябва да участват в неговото написване, защото в него има отнемане на граждански права и въвеждане на забрани за земеделие, риболов, туризъм и строителство. Вчера, под безпрецедентен натиск от страна на Жандармерията, 4 екологични експерти и свързани със Зелени НПО хора, (Чавдар Гусев, Росен Цонев, Ирина Матеева и Пламен Зехтенджиев - автор на Плана за управление) се опитаха абсолютно незаконно да подпишат Протоколи за ПРИЕМАНЕ на Плана за управление без съгласието на собствениците на имоти и засегнатите граждани. Под личното разпореждане на М-р Нено Димов за приемане на Плановете на ВСЯКА ЦЕНА и с ясна заповед за натиск върху добруджанци над 60 служители на Жандармерията (за борба с безредиците!!!), докарани с 4 големи буса от Добрич, Правителството се опита да прокара интересите на Зелените НПО в Добруджа! Жандармерията защитаваше еколозите (Чавдар Гусев, Росен Цонев, Ирина Матеева и Павел Зехтинджиев - автор на Плана за управление), а не българските граждани, които са засегнати от измислените в София документи. Вчера, тези държавни експерти - скрити поддръжници на Зелени НПО, бяха вкарани от Жандармерията през покрива на съседна сграда в Община Каварна, за да проведат НЕЗАКОННО и зад гърба на българските граждани Обществено обсъждане. По-късно през деня с бой и кръв беше направен опит за насилствено провеждане на Общественото обсъждане в Община Балчик. Същевременно в Шабла се направи опит за НЕЗАКОННО провеждане на Обществено обсъждане в Зеления общински център, без обявление, а само с едно телефонно обаждане от страна на МОСВ до кмета на Шабла.

Апелираме Г-н Главния прокурор Сотир Цацаров да се самосезира и да извърши разследване на замесените държавни служители и експерти за законността на Обществените обсъждания и приложените насилствени мерки срещу българските граждани.

Подчертаваме, че няма нито един пострадал от ексцесиите вчера експерт на МОСВ или Зелено НПО - Жандармерията преби само българските граждани, дошли да защитят законните си права! Кой нареди хората да бъдат бити, а еколозите на бъдат пазени от Жандармерия (включително представителката на БЗДП Ирина Матеева, която НЕ Е държавен служител)?

Ще предложим НАШ ВАРИАНТ на Плана за управление на зоните, които отразяват интересите на собствениците на имоти в Крайморска Добруджа и няма да дискутираме Плана под диктата на Жандармерия - невинни полицаи и служители на реда, които някой беше хвърлил да потуши справедливите искания на българския народ!

3. В предложения Интегриран План за управление се предвижда връщане на Начина на трайно ползване (НТП) на имотите на хората към датата на приемане на първото картиране на зоните през 2007 година! Това означава, че всички собственици, които след 2006-7 година са сменили НТП и обработват земите си да спрат да ги обработват и да започнат да развъждат тревички и птички! От 2006 до момента НЯМА ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА "КОМПЛЕКС КАЛИАКРА" и реално НИКАКВИ ограничения не са законни и към настоящия момент. Затова всички хора, сменили начина на трайно ползване на земята си от 2006 до момента са НАПЪЛНО ЗАКОННИ!

4. НЕЗАБАВНО СТАРТИРАНЕ на нова процедура по картиране на Защитените зони в Крайморска Добруджа! Министър Нено Димов лично съобщи, че подадените данни в Стандартния формуляр от Зелени НПО през 2006-7г към Европейската Комисия са ГРЕШНИ и НЕ ОТРАЗЯВАТ, нито реалното състояние на местообитанията в имотите на хората, нито Начина на трайно ползване на земята им. Експертите на МОСВ признават, че поради липса на време и експертен капацитет са картирали "на око" и чрез допускания! Кой ще носи отговорност за това престъпление! Апелираме към Главния прокурор Сотир Цацаров да се самосезира и да започне разследване кой министър и кои експерти и Зелени НПО излъгаха Европейската комисия и предоставиха ГРЕШНИ ДАННИ за местообитанията в Крайморска Добруджа!

5. ПРОМЯНА на заложените изисквания за кандидатстване по Екологични проекти по Оперативна програма "Околна Среда" за програмния период 2014-2020г., като се въведе ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗИСКВАНЕ към кандидатите да включват в екипите си експерти на местното управление и общините и представители на собствениците на засегнатите от Защитените зони собственици на имоти.

6. Управлението на Интегрирания план за управление на Защитените зони в Крайморска Добруджа да се прехвърли към Общините, а проектите да се изпълняват от местното население в собствената му земя, а не от Зелени НПО от жълтите павета в София, които ще прибират всички предвидени европейски средства за екология и опазване на Защитените Зони.

7. Незабавно уволнение на свързаните със Зелени НПО служители на ИБЕИ БАН и СУ - Росен Цонев, Чавдар Гусев и Павел Зехтинджиев, които не само, че през годините са картирали погрешно, но и с последващото картиране през 2011-13г. са потвърдили отново грешните данни, без да отразят данните за начина на трайно ползване на имотите, кадастралните карти и без да обходят ВСИЧКИ имоти и реално да заснемат наличните местообитания в присъствите на собствениците им.

8. Истината е, че МОСВ умишлено държи на работа Росен Цонев, Чавдар Гусев и Павел Зехтинджиев и защитавайки интересите на Зелените НПО и водено от страха от протести на жълтите павета ги оставя ЕДИНСТВЕНО ТЕ да работят по данните на Защитените зони в Крайморска Добруджа! Правителството ТРЯБВА да скъса "пъпната връв" между тези експерти на ИБЕИ БАН, СУ и Зелените НПО, които работят срещу БЪЛГАРИЯ, получават милиони от съвместни екологични проекти със Зелените НПО.

Апелираме към Главния прокурор Г-н Сотир Цацаров да се самосезира и да направи разследване за наличие на координирана свързаност на действията на тези експерти със Зелените НПО и да стане ясно на българските граждани за наличието на организирана група за манипулиране на научни данни с цел облагодетелстване на Зелени НПО, чрез получаване на милиони от "екологични проекти" за опазване на видове в Защитените зони.

Порочната връзка е: Зелени НПО подават грешни данни - държавните служители ги "верифицират" - Зелени НПО подават сигнали за нарушение - държавните служители създават проект - кандидатстват Зелени НПО - Зелени НПО наемат държавните служители да работят по проектите им.

Така парите не стигат никога до засегнатите от тези грешни данни български граждани - реални собственици и потърпевши от тази измама. Ето ги и екологичните експерти, които предадоха и продадоха българския народ!

Последователно: Росен Цонев, Чавдар Гусев, Ирина Матеева и Павел Захтенджиев.

Уволнете ги незабавно и спрете участието им в държавни проекти, изпълнявани от Зелени НПО!

Правителството явно не разбира, че за да угоди на интересите на няколко зелени активисти, които злепоставят българската държава в Брюксел, извършва геноцид върху българския народ и неговите интереси за развитие на модерна България. Под диктата на зелената мафия хората остават без възможност да изкарват доходи от собствените си земи и риболов. Кой ще ни върне платените пари и ще ни обезщети за вашите безмилостни решения? Поставяте хората на колене.

Под диктата на шепа хора от жълтите павета в София, които за всичко блокират Орлов мост в защита интересите си за

получаване на милиони евро от европейски екологични проекти, вие предадохте нас, жителите на Крайморска Добруджа

и ни обрекохте на мизерия и пълна липса на възможност да защитим правата си по Конституция. Българският народ няма

да ви прости това национално предателство!

ОТ

ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА "ДА СПАСИМ КРАЙМОРСКА ДОБРУДЖА"

Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.

Още по темата

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • 1 Шпек Салам Народен

  11 4 Отговор
  "Зелените"са наглеци от сой! Дано се справят с тях,успех на добруджанци! Цацаров да каже,кой ги покровителства ,че и блестят с наглостта си години наред?!
 • 2 случаен

  6 5 Отговор
  Да, точно така, "Да спасим Крайморска Добрудж и да я натикаме в ръцете на простаците олигарси. Това, че "зелените" работят за тях, няма никакво съмнение. Докога ще си затваряме очите пред наглите фалшиви играчи, правещи се на защитници и други подобни, а всъщност са платени защитници на интересите на шепа нагли олигарси, ламтящи да завладеят всички хубави места в държавата ни. Лошото е, че след това просто ги унищожават, строейки тъпи хотели, украсени с лебеди, щъркели и подобни идиотизми! Долу ръцете от земите на държавата ни! Тя е на всички българи! А правата на собствениците са свещени! Ако държавата ни е законова, както се предполага, никой няма право да отнема правото на собственост!
 • 3 Истината

  6 4 Отговор
  Само така може да се постигне справедливост,когато всички са заедно.Тези зелени мишки разбират само от едно и това вече Добруджанци го знаят,ако правосъдието не се вземе в ръце,се задейства народното правосъдие..
 • 4 сасед

  6 0 Отговор
  добруджа вече е териториа на богати арендатори и много богати софииски мутри . Ако някой иска да върне добруджа на хората от добруджа трябва да подкрепи дребните земеделци които работят не повече от 500дк по този начин ще намалее безработицата и ще се повишат заплатите на работещите
 • 5 iorgo

  6 3 Отговор
  Не виждате ли че това е постановка на богатите гербаджии какви нови комбайни и трактори затвориха пътя кой обикновен добруджанец може да си позволи такава техника.Но и аз съм против зелените хиени които се хранят от нашите данъци
 • 6 Фамилия

  5 2 Отговор
  Крайно време беше да се светнете, че организации, които са финансирани изцяло от чужди държави не работят за интереса на България, а за интересите на тези, които им плащат. Тези Зелени НПО-та трябва да бъдат забранени със закон и членовете им да бъдат разследвани един по един. Зелените оказват от години натиск над правителствата и то не само за Натура или за черноморието. Когато по Слънчев бяг се лееше бетон, нито един зелен не излезе да каже нещо. Сега скочили срещу земеделието. Е кое е по-зелено, обработката на земеделски земи или леенето на бетон? Сами си отговорете.
 • 7 реалист

  6 2 Отговор
  Докато тия платени псевдо природозащитници не почнат да ги стрелят един по един работата няма да се оправи.
 • 8 Спас

  2 0 Отговор
  Дано го направят. Тая зелена измет може да я разследват за още над 100 техни акции.
 • 9 Шаран БГ

  1 0 Отговор
  Какво Ви става ,Ве господа ? Да не сте в държавата на Виктор Орбан?? Какви искания искате да се изискат, без да сте дали нито стотинка? Още А. Ляпчев го е рекъл : " Со кротце, со благо и малце..............." Това са управниците на България, ако ще да минат хилядо години !!!

Напиши коментар:


Публикувай
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки.