413 0

Одобрен е двугодишен план за намаляване на бедността

Фокусът в новия двугодишен план е върху мерките в областта на заетостта и образованието

Маргарита Илиева

Правителството прие двугодишен план за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване за периода 2017-2018 г.

Одобрен е и отчетът за изпълнението на стратегията през 2015-2016 година.

Фокусът в новия двугодишен план е върху мерките в областта на заетостта и образованието.

С тях ще се цели осигуряване на възможности за повишаване на доходите от труд чрез активно включване на пазара на труда.

Освен това ще се спре и върху преждевременно напусналите училище.

Реализацията на мерките и дейностите по плана цели изпълнението на приоритетите на политиката за намаляване на бедността и социалното изключване, както и подобряване на координацията между всички ангажирани институции.

България


Напиши коментар:


Публикувай