445 0

Жечо Станков: Минната индустрия се развива устойчиво

Минната индустрия заслужено заема водещо място в икономическата визитка на страната

Маргарита Илиева

Жечо Станков, който е заместник-министър на Енергетиката коментира, че минната индустрия заслужено заема водещо място в икономическата визитка на страната, предаде пресклубът на Министерството на енергетиката.

През годините тя се утвърдила като съвременна основа на цялата икономика, която се развива устойчиво в съответствие с най-модерните технологични решения, при стриктно спазване на екологичните норми и защитата на човешкото здраве.

Той, заедно със зам-министър Красимир Първанов, участваха в тържествената церемония по случай честването на "Деня на миньора"-18 август, като наградиха отличени фирми от сектора.

Станков приведе и примери за успешното развитие на сектора, като през миналата година са добити над 31 млн. тона въглища, повече от 33 млн. тона метални полезни изкопаеми и близо 10 млн. тона индустриални минерали.

Статистика показва, че производителността на труда в сектора е двойно по-висока от средната за индустрията като цяло, а приходите от концесионна дейност растат от 70 млн. лева до преди няколко години, до близо 138 млн. лева през 2016 година.

Заместник-министърът на енергетиката припомни пред участници в честването на неотдавнашните промени в Наказателния кодекс, одобрени от МС по инициатива на Министерството на енергетиката,
новите текстове, които предвиждат инкримиране на незаконния добив на подземни богатства.

По неговите думи предложените промени в НК ще съдействат за осигуряване на по-добри условия на растеж на фирмите в сектора, които работят на светло.

"Защитата на големите горивни инсталации във връзка с гласуваните на европейско равнище промени в документа за най-добри налични техники, е сериозно предизвикателство в работата на Министерството на енергетиката днес и през идните месеци. Продължаването на работата на топлоелектрическите централи, които осигуряват около 40 % от енергията в страната е без алтернатива, каза Жечо Станков.

Той припомни, че със заповед на министър Петкова в МЕ вече е създадено координационно звено, чиято основна цел е да подпомага централите при искането им за дерогация от новите норми.

Станков изрази оптимизъм, че инициативата ще постигне успех, тъй като около това са се обединили всички политически сили, браншови организации, компании и други заинтересовани лица.

България


Напиши коментар:


Публикувай