413 0

Инспекторите на БАБХ спрели над 200 кг негодни храни за седмица

Мартин Христов

За последната седмица инспекторите към отделите Контрол на храните към Българската агенция по безопасност на храните извършиха близо 1980 проверки в обекти търговската мрежа и заведения за обществено хранене, 395 от които по българското Черноморие.

Вследствие на инспекциите по морето са издадени 25 Предписания и са съставени 11 Акта за установяване на административно нарушение. 2 обекта са затворени заради липса на регистрация по смисъла на Закона за храните.

В резултат на инспекциите по официален контрол в останалите областни на страната са издадени 114 Предписания и са съставени 22 Акта.

Спрени от реализация са 229,1 кг. храни от животински произход. Възбранени и насочени за унищожаване са 118,4 кг. храни от животински произход, 5,36 кг. ядки, които са били без документи и 31 яйца с изтекъл срок на годност.

Най-често констатираните несъответствия са свързани с пропуски в записите в Системите за управление на безопасността на храните, несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите. Констатирано е също неправилно съхранение на храни, както и такива с изтекъл срок на годност, пропуски в етикетирането и извършване на неразрешена според достоверението за регистрация на обекта дейност или обект без регистрация по смисъла на чл.12 от ЗХ, както и лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност.

През изминалата седмица са извършени 24 проверки на кухненски блокове на детски ясли, детски градини и детски млечни кухни. Не са установени нарушения.

България


Напиши коментар:


Публикувай