655 3

MO се фокусира на бойните способности

Светослава Ингилизова

Фокусът на усилията на Министерството на отбраната е насочен към бойните способности, пренебрегвани през последните 20 години

Променената среда за сигурност поставя нови и по-високи изисквания към отбранителните способности на държавата ни в рамките на колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС. Това е предизвикателство към системата за национална сигурност като цяло. Ето защо от сега нататък е необходимо единство в действията на всички нейни елементи. Междуведомствената координация и ефективното взаимодействие, включително обединяването на усилия и споделяне на ресурси, са без алтернатива. Това се посочва в програмната лекция на министъра на отбраната Красимир Каракачанов пред командно-преподавателския и слушателския състав при откриването днес, 1 септември, на новата учебна година във Военна академия „Г. Раковски“.

Лекцията, представена от заместник-министъра на отбраната Атанас Запрянов, посочва, че е наложително интегрирано развитие на целия сектор „Сигурност“ и координиран подход при неговото финансиране. Подчертава се необходимостта от взаимодействие и координиране на действията не само в оперативен порядък, но и при реализирането на големи инвестиционни проекти за придобиване на въоръжение, техника и оборудване. Това, от една страна, ще намали цената за придобиване, поради по-добрата координация при преговорите с доставчиците, а от друга – ще ангажира нашия национален отбранително-промишлен потенциал.

Отделено е специално внимание на въпросите, свързани с предизвикателствата пред сигурността и на приоритетите в реализиране на отбранителната политика, чиято главна цел е осигуряване на изграждането и развитието на българските въоръжени сили като надежден гарант за националната сигурност. Подчертава се, че фокусът на усилията са насочени към бойните способности, пренебрегвани през последните 20 години. „Решени сме да стартираме основните проекти за модернизацията и на трите вида въоръжени сили, така че да осигурим балансирано развитие на способностите“, се посочва в лекцията.

Основният извод, който се прави е, че българските въоръжени сили са в състояние със затруднения и повишен риск да изпълняват задачите си по мисиите, произтичащи от конституционните задължения по гарантиране на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната в рамките на колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС. Посочва се, че Министерството на отбраната през 2017 г. ще предложи на правителството и Народното събрание конкретни действия в рамките на Бюджет 2018, насочени към стартирането на политики за решаване на най-сериозните проблеми на въоръжените сили, както и за планомерното изпълнение на целите от Програма 2020 и мероприятията от първата фаза на План 2020. „Необходимо е да се вземат спешни мерки за предотвратяване на очертаващия се кадрови колапс, като спешно се актуализират заплатите на военнослужещите и се подобри системата за кариерно развитие“.

По случай новата учебна година във Военна академия „Г. С. Раковски“, открита от президента и върховен главнокомандващ въоръжените сили на Република България Румен Радев, началникът на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев изнесе лекция на тема „Развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България в контекста на изпълнението на План 2020 и приноса към операциите на НАТО и ЕС. Основни направления за модернизация и превъоръжаване на Българската армия”.

Като член на НАТО и на ЕС сме изправени пред отговорността да изградим съвременни и модерни въоръжени сили и да поддържаме образа на страната ни като надежден съюзник, посочи генерал-лейтенант Боцев и допълни, че изпълнението на ангажиментите по целите за способности и развитието на отбранителните способности е основа за осигуряване на адекватен принос на страната ни към колективната отбрана на НАТО и към процеса на изграждане на отбранителни способности в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана.

Генерал-лейтенант Боцев заяви, че в съответствие с Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г., фокусът на усилията в краткосрочен период е поставен върху модернизацията на Българската армия. Той подчерта, че придобиването на материални средства по който и да е от проектите за модернизация само по себе си не води автоматично до придобиването на способност.

Без високо подготвен състав, който да поддържа и използва съответното оборудване, то е безполезно. Ръководството на Щаба на отбраната си дава ясна сметка, че независимо от комплексния характер на способностите, хората са основен техен елемент, а формированията от Въоръжените сили – техният носител, подчерта още началникът на отбраната.

Пълният текст на лекциите на министъра на отбраната Красимир Каракачанов и началника на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев при откриването на учебната година във Военна академия „Г. С. Раковски“ са публикувани в интернет страницата на Министерството на отбраната.

България


Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • кроко
  Отговор
  1 22:29  01.09.17
  Каракачана мн.се е взел на сириозно виж Бойко е др.нащо
 • Неганьо
  Отговор
  2 23:47  01.09.17
  Разликата е в кокала който се държи!
 • граница
  Отговор
  3 09:08  02.09.17
  Стягай войската ,трябва да се пази граница,че много гаджал напира към Европа.Оня мустакат маймун взе да гони и собствените си хора и ще се наводним с чалми.

Напиши коментар:


Публикувай