368 0

Желязков: Разходите за ИКТ- ресурси трябва да бъдат пряко обвързани

ДАЕУ ще настоява администрациите приоритетно да актуализират регистрите и базите данни, които поддържат

Снимка: Росен Желязков
Снимка: Росен Желязков
Маргарита Илиева

"Идентификацията и липсата на свързаност на регистрите и информационните системи остава основна пречка пред използването на електронни административни услуги от гражданите и бизнеса."

Това коментира председателят на Държавната агенция “Електронно управление” (ДАЕУ) Росен Желязков, който разясни пред медии основни моменти от политиката за електронно управление, съобщи пресцентърът на Държавна агенция „Електронно управление“.

Росен Желязков представи и констатациите в утвърдения от кабинета отчет за състоянието на информационните ресурси и план за тяхното развитие и обновяване за следващата година.

Документът очертава моментното състояние и тенденциите в развитието на информационните ресурси в държавната администрация.

В момента осем базисни регистъра са в състояние изцяло да обменят данни през средата за обмен на свързаност "RegiX".

Снимка: Росен Желязков

За да се случи това и с останалите регистри, са необходими промени на законодателството.

“Това ще бъде една перманентна задача, за да продължи премахването на удостоверителни документи и след подготвените вече промени, свързани с отпадането на 12 основни удостоверения на хартиен носител. През 2018 г. "RegiX" трябва да бъде общ компонент за всички администрации”, посочи председателят на ДАЕУ.

Росен Желязков напомни, че ангажимент на всяка една администрация е поддържането в актуално състояние и надграждането на регистрите и поддържаните от тях бази данни.

Във връзка с констатираните непълноти в ключови регистри, каквито са Националната база данни, “Население” и Имотният регистър, Държавната агенция “Електронно управление“ ще настоява голяма част от бюджетите и ресурсите да бъдат насочени приоритетно за тяхното преодоляване.

Снимка: Росен Желязков


“Преди да се мисли за подновяване на офис техника в една институция, трябва да бъдат отделени средства за актуализация на поддържания от нея регистър”, подчерта Росен Желязков.

“Даваме си сметка, че дигитализацията на всички хартиени масиви отпреди 2000 г. ще струва много пари, но оттогава досега не са заделяни никакви средства за целта. Затова сега трябва да започнат да се предвиждат необходимите средства за дигитализация. Същото важи и за регистрите, поддържани от общините. Когато потребителите на НБД “Население” знаят, че тя е актуална, ще спрат да изискват съответните обстоятелства на хартия”, допълни председателят на ДАЕУ.

В отговор на журналистически въпрос Желязков коментира, че към днешна дата не могат да бъдат посочени извършените до момента разходи за е - управление.

“Всяко число, различно от финансираното до момента с европейски средства, би било спекулативно. На базата на осъществявания от ДАЕУ проектен и бюджетен контрол по целесъобразност и след създаването на Регистър на информационните ресурси, занапред ще бъде възможна оценката на наличното в администрациите”, посочи председателят на ДАЕУ.

Росен Желязков бе категоричен, че разходите за компоненти на информационните и комуникационни технологии трябва да бъдат обвързани пряко с разходите за предоставяне на електронни административни услуги.

“Трябва да се знае какво ще се прави с придобиването на всеки компютър. С изграждането на Регистъра на информационните ресурси при заявяването на разход за ИКТ- ресурси в регистъра ще се вижда с какво разполага конкретната администрация и необходимо ли е заявеното”, поясни Желязков.

Снимка: Росен Желязков"През 2018 г. ще бъдат разширени функционалностите на хоризонталните компоненти на електронното управление - Единен портал за достъп до електронни административни услуги, е - Автентикация, е - Оторизация, е - Плащане, е - Връчване. Предвижда се също така да стартира платформата за предоставяне на електронни общински административни услуги като облачна услуга", обяви Росен Желязков.

България


Напиши коментар:


Публикувай