357 0

Манолев: Търговията между България и Румъния възлиза над 3,8 млрд. евро

Над 2000 компании с български капитал оперират в северната ни съседка

Маргарита Илиева

"Търговията между България и Румъния отчита положителни тенденции, като стокообменът ни за миналата година възлиза на 3,8 млрд. евро, което е увеличение с 5,7%."

Това каза заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на откриването на българо-румънските консултации за икономическо сътрудничество.

Делегацията от Румъния се ръководи от държавния секретар в Министерството на бизнес средата, търговията и предприемачеството Стерика Фундуля, предава пресцентърът на Министерство на икономиката.

Двамата заместник-министри имаха и среща на четири очи непосредствено след общото заседание.

„Салдото в двустранната търговия е положително за България и е в размер на 256 млн. евро за 2016. Вярвам, че положителните тенденции ще се запазят и се надявам, че и работата на смесената работна група ще допринесе в тази посока“, подчерта зам.-министър Манолев.

По думите му един от начините за повишаване на стокообмена е чрез разнообразяване на търговските потоци между двете страни и включване на нови продукти в листите на търгуваните стоки.

Между България и Румъния се обменят предимно метали и метални изделия, нефтени продукти, захар, зърнени култури, медикаменти, изделия на хранително-вкусовата промишленост, както и транспортни средства, включително трактори и автомобили, стана ясно по време на заседанието.

Като отрасли с перспектива за растеж в двустранната търговия бяха посочени машиностроене, електроника и електротехника, строителство, хранително-вкусова промишленост, текстилна и трикотажна промишленост, IT аутсорсинг и др.

„Двустранните търговско-икономически връзки могат да се разширят също така и чрез повече специализирани събития, а несъмнено предстоящото поредно съвместно заседание на нашите две правителства е още един силен знак за компаниите от България и Румъния“, каза още Манолев.

В своето изказване той представи и част от приоритетите в икономическата програма на правителството като акцентира на мерките за намаляване на административната тежест, за насърчаване на предприемаческата инициатива и инвестиции, за развитието на индустриалните зони и други.

От своя страна държавният секретар Фундуля акцентира на важността на двустранното сътрудничество и отбеляза, че то има все по-голямо значение за цялостното развитие на Европа.

Той акцентира на мерките, които румънското правителство предприема за подобряване на бизнес средата и на резултатите, които се постигат.

В своето изказване той също обърна внимание на резултатите, които се отчитат в двустранната търговия между България и Румъния и представи данни, според които към момента над 2000 компании с български капитал оперират в северната ни съседка.

Приблизително същата е и цифрата на румънските компании в България, стана ясно по време на срещата.

"За нас е много важно да продължим да насърчаваме идването на повече български инвеститори в Румъния, както и да подкрепим румънски компании да реализират проекти в България", отбеляза държавният секретар.

Очаква се по-късно днес заместник-министър Манолев и държавният секретар Фундуля да подпишат съвместен Протокол от заседанието на двустранните българо-румънски икономически консултации.

България


Напиши коментар:


Публикувай