1 574 0

От догодина: Данъчната декларация ще се подава само онлайн

Съкращава се срокът за справката за изплатените през годината доходи на физическите лица

Стефанаки Йоанис

От 2018 г. годишната данъчна декларация на самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, както и тази, изготвяна и подавана от предприятията, ще бъде само по електронен път. Това реши НС като одобри на първо четене промени в закона за ДДС. С тях се правят изменения и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и в редица данъчни закони.

От ДПС възразиха, че за самоосигуряващите се, особено там, където няма интернет, ще бъде много трудно да подадат е-документа и това ще ги принуди да плащат допълнително на някого да го направи.

Съкращава се срокът - до края на февруари вместо до 30 април, в който предприятията и самоосигуряващите се подават справката за изплатените през годината в т.ч. и през 2017 г. доходи на физическите лица.

Да отпадане отстъпката от 5 на сто за физическите лица върху данъка за довнасяне при подаване по електронен път на годишната данъчна декларация е заложено още в закона. Ефектът върху бюджета от предложената промяна ще бъдат допълнителни приходи за около 1,2 млн. лв. за 2018 година, е пресметнал кабинетът.

Занапред ще се прилагат доказателства, вместо сегашните удостоверения, към годишната данъчна декларация за внесения в чужбина налог и задължителни осигурителни вноски, издадени от компетентните власти на другата държава. Всички са обвиняеми, защото трябва да прилагат "доказателства", но никъде в закона не се обяснява какви са тези "доказателства", коментира пред бТВ Адлен Шевкед.

С промените се дава възможност на местните физически лица да декларират в годишната си декларация придобитите през годината, в т.ч. и през 2017 г., необлагаеми доходи.

Законодателите предвидиха да се намали прагът за ограничаване на плащанията в брой от 10 000 лв. на 5000 лв. Такава, според вносителя, е практиката в другите държави от ЕС, където лимитът за кеш е от 2000 до 3000 евро.

Допълва се разпоредбата, с която данъчно задължените лица трябва да подадат заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата, на която въз основа на обема и характера на извършваната дейност, могат да направят обосновано предположение, че ще достигнат облагаем оборот от 50 000 лв. или повече в рамките на текущия и следващия месец.

От акциз се освобождават цигари и тютюн за пушене до 1000 къса , до 2 кг годишно, предназначени само за научни изследвания и за изследвания, свързани с качеството на продукцията.

Както ДПС, и левицата не подкрепи законопроекта, защото в него се предлагат промени в десетки данъчни закони без разчети. БСП не подписва празни чекове, заяви Румен Гечев.

България


Напиши коментар:


Публикувай