488 9

Корнелия Нинова: Бюджетът на управляващите не решава нито един проблем

Паралелен бюджет на паралелна държава

Венцислав Михайлов

Традиционно, при гледане на бюджет в НС, управляващи и опозиция се позоваваме на числа и проценти, разменяме алтернативни разбирания за ръст на БВП, дефицит, бюджетно салдо – един професионален разговор, който заслужава уважение. Но днес предлагаме друг подход, дори се позовавам на думите на г-н Горанов, според който това е бюджет за народа. Предлагам да погледнем на бюджета от гледна точка на тези, за които го правим. Ще се позова на четири проучвания от различни агенции в последните месеци, които питат народа- кои са най-важните му нерешени проблеми. Хората казват – здравеопазване, образование, доходи и бедност, сигурност. Това са четирите политики, за които очакват решение от политическата класа.

Хората казват, че най-важното за тях е, извън големите градове, че нямат достъп до болници. Общинските болници или са фалирали, или нямат лекари, или нямат консумативи и хората нямат достъп до здравеопазване. Предлага ли Бюджет 2018 на правителството на Борисов решение на този проблем? Не, никакво решение! Няма политики по отношение на държавно и общинско здравеопазване в районите, извън 3-4 градове.

Втори проблем, който хората казват – скъпите лекарства. Има ли в този бюджет решение на това – не! Нещо повече – предвиждате увеличение в политиката по лекарства и медицински изделия с 32 000 лв. А за администрация 1 млн. и 600 хил. лв. Хората не се тревожат от администрацията, а от цените на лекарствата, но бюджетът не предлага решение на този проблем.

Трето – недостиг на медицински сестри и лекари. Има ли в бюджета решение на този проблем – държавна политика за изграждане на кадри и за тяхното задържане в България? Нищо подобно няма като предложение!

Хората казват, че искат тези три проблема да се решат, но правителството на Борисов им казва- не. Увеличават се средствата за здравеопазване – къде ще отидат, какво ще стане, един Господ знае, но проблемите на хората не са решени през този бюджет.

Образование и наука. Управляващите казват, че имало там реформа, но защо резултатът от нея е увеличаване на напусналите деца през последната година, увеличаване на процента на неграмотност. Значи тази реформа не дава ефекта, който са очаквали. Може би беше доведена до това- да се вземат парите от държавните и общински училища и да се дадат на частните. Значителен брой деца не тръгват на училище. Родителите казват, че не могат да ги пуснат на училище, защото нямат пари – проблем, идентифициран от хората. Бюджетът предлага ли решение – не! Няма увеличение на средствата за първокласници.

Неравенствата между училищата в страната – в големите градове и провинцията, и възможностите, които тези различни училища дават за обучение – достъп до него и качествено обучение. Има ли предложение за решение на този проблем в бюджета? Не, няма! Неравенствата между училищата в страната остават същите, защото принципът е същият – парите следват ученика.

Липса на необходими кадри за икономиката. Бюджетът предвижда ли политика, която да обвърже средно и висше образование с нуждите на икономиката? Няма такава последователност и обвързване на целия процес на образование с нуждите на бизнеса. Средствата за държавните висши училища, защото много се хвалят управляващите с увеличение на парите за образование, са 20 млн. лв. и те покриват само разликата в минималната работна заплата, нищо повече. Тук доброто, което предлагате, е увеличение на заплатите на учителите, защото те заслужават дори много повече и ние ще ви подкрепим за това. В бюджета липсва политика за наука. Не предлагате сериозни средства за наука и инвестиции, извън оперативната програма за наука, а по нея вече има проблеми. 80 млн. е загубила вече държавата, заради проблеми в Министерството на образованието по тази програма. Никаква мисъл за инвестиции и политика в наука, които да дръпнат и икономиката, и растежа в страната.

Трета тема, която хората сочат в тези изследвания – доходи и бедност. Социалният бюджет на управляващите изглежда на практика така: относителният дял на разходите за социално плащания намалява от 13.3% за 2017 г. на 12.4% за 2018г. Какви са проблемите тук? Да ги видим с реалните очи на хората. 2 829 626 души получават месечен доход от 672 лв. 8 614 души получават 25 101 лв. на месец. 37 пъти разлика. Говорим за неравенства. Тези 8 000 са онези можещи и знаещи, които са се развили добре, но на фона на това- 3 млн. са с 670 лв. Между тях няма ли инженери, лекари, умни хора, професионалисти. Сигурно има. Над 2 млн. и половина са в тежки материални лишения, според Евростат. Имаме работещи бедни. И как се решават тези проблеми в бюджета? Управляващите много се хвалят какво се увеличава, даже и публичният дебат е съсредоточен в това- къде какви средства са увеличени. Да поговорим какво замразяват – размера на еднократна помощ при бременност, еднократна помощ при раждане, еднократна помощ при раждане на близнаци, еднократна помощ при осиновяване на дете, еднократна помощ при майки-студентки, месечни помощи за дете до 1 година на неосигурена майка, еднократна помощ при дете с трайни увреждания, месечна помощ за близнаци, максималният осигурителен доход и максималната пенсия. Това е замразено. Що за социален бюджет е това? За каква демографска политика можем да говорим при това отношение към тези групи хора. Увеличава се гарантираният минимален доход с 10 лв. – от 65 лв. на 75 лв. Звучи много добре – подкрепяме такава политика. Но на практика това означава – например, добавката за социална интеграция на хора с увреждания, в резултат на това увеличение, расте с 4 лв. Кой проблем решаваме с 4 лв. на човек с увреждания? Минималната работна заплата расте – ще подкрепим това. Отглеждането на дете от една до две години става от 340 лв на 380 лв. Това е под минималната заплата. 38 000 осигурени майки – тези, които са работили и са си плащали осигуровките, ще бъдат ощетени с по 130 лв. на месец от тази мярка. Помощите за едно дете се увеличават с 3 лв. Какво му помагаме с 3 лв.? Обезщетението за безработица става 9 лв. – това е далеч под европейските, световните изискванията за 60% от МРЗ. Увеличават се пенсиите с 3.8% от 1 юли. За различните пенсии се получава средно увеличение с 12 лв. Този социален бюджет слага ли началото на системно решаване на проблема с неравенствата и бедността? Не, това е кърпене на парче. При това, питам финансовия министър- тези сметки за много социален и ляв бюджет дали отчете следното – нова цена на природния газ за последното трето тримесечие е с 2% по-висока от второто, по решение на ДКЕВР; новата цена на топлинната енергия е с около 3% нагоре; новата цена, средно претеглено увеличение, на сектор електро-енергетика е 1.5% нагоре; водата в София с 18%, Монтана – 19%, Пловдив и Варна, и да не изреждам всички градове. Видяхте ли индекса на тържищните цени на Държавната комисия за стокови борси и тържища в последната седмица какво отчита – 50% увеличение - от 0.92% на 1.428%. Това е 50% увеличение на основни храни, според Държавната комисия за стокови борси и тържища. Сложете към това увеличението на акцизите, някои местни данъци и такси, които кметовете бяха принудени да вземат, увеличението на съдебните такси. Управляващите на вдигат данъци, но вижте за какво увеличение и оскъпяване на живота става дума. Социалните разходи в левия им бюджет, в някои сфери дори не компенсират това увеличение, камо ли да предоставят по-социална база на хората, които не могат да се справят сами.

Последната тема е сигурност. Вероятно много други въпроси също вълнуват хората, но това са четирите приоритетни. Този бюджет решава ли основните проблеми в тема сигурност? Не, а те са посочени от сектор сигурност. МВР има нужда от 6000 души заради некомплект. Този бюджет не предлага това, не са предвидени заплати и осигуровки за тези хора. При това в МВР остават на 370 лв., за определяне на размера на основното месечно възнаграждение на най-ниската длъжност в тази сфера. Средствата за оперативна и бойна подготовка са недостатъчни за повишаването на подготовката на войските. През 2018 г., поради бюджетни ограничения, отново ще бъде недостатъчен нальота на летците от ВВС и съчетано с проблемите по поддръжка на техниката, ще продължи да поражда рискове за живота на личния състав. Управляващите казват, че това са инвестиции в сигурност. Какви инвестиции? Днес закриват пожарната в едно от селата в Монтанско, миналият месец в Самоков. При тези увеличени бедствия, аварии, наводнения и катаклизми, да закриват службите, които са единствени и които първи могат да реагират! А между другото тези бедствия са резултат и на сгрешена политика, не само на природни катаклизми, и по- скоро там трябва да се инвестира и гарантира ежедневната сигурност на тези хора. Няма да има полицаи във всяко село, това те отдавна го разбраха. Какви инвестиции в сигурност, когато им закривате най-необходимото? Пожарната в населени места, изправени постоянно пред риск.

По четирите въпроса, които хората ни поставят за решаване, бюджетът на правителството на Бойко Борисов-3 не предлага нито едно решение. Това е бюджет на застоя. Бих го нарекла, че това е паралелен бюджет на паралелната държава. Държавата на управляващите, която гледа от високо и не иска да вникне в ежедневните проблеми на хората, не иска да чуе как да ги решим. Паралелният бюджет на управляващите, който е съсредоточен в числа, сметки, макрорамка, дефицит, салдо и т.н., но не в живия живот. Това е Бюджет 2018г. Има ли друга възможност? Има, разбира се. Не кърпене на последиците от проблемите, а отстраняване на причините. Промяна в моделите, системите, които родиха тези проблеми. В здравето – нямаме държавна политика за общински, областни и държавни болници. Приемете предложението да помислим дали те не трябва да отпаднат като търговски дружества, промяна на политиката по клинични пътеки, грижа за кадрите и непозволяване на лекарствената мафия сама да си определя цените, да краде от тези цени и да богатее на гърба на хората по отношение на лекарствата.

Образование – премахване на принципа "парите следват ученика", държавна политика за държавните и общински училища и обвързването им с икономиката и финансирането на необходимите специалности за българската икономика. Това изисква прогноза, дългосрочен поглед, държавност, за да го подредим, да потърсим съгласие с другите политически сили и да се следва в годините.

Доходи – ние предлагаме едно от решенията да бъде новата данъчна система с прогресивно облагане. Управляващите са против това, като смятат, че това наказва умните и можещите. И ние искаме умните и можещите да успеят, но тези хора би трябвало да са солидарни с обществото, в което живеят. Те не живеят в изолиран свят. Те живеят в това общество, в което 3 млн. души са на прага на мизерията. Нека всеки да поеме своя ангажимент към солидарно общество, за да гарантира неговото развитие.

Управляващите казват, че това е единствено възможният бюджет. Но не е, има и друг – не на застоя, не на числата, не паралелният, а на промяната, на развитието и на реалния живот. Ние, от „БСП за България“, ще го внесем между първо и второ четене. Нека народът ни да знае, че бюджетът и политиките на правителството на Бойко Борсов -3 не са без алтернативни. Алтернатива има. Оценката- каква е тя, ще оставим на българските граждани.

България


Още по темата

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • Другар
  Отговор
  1 14:04  09.11.17
  Вашият е па много убав и оправя ама само вашите съпартийци!Ще мине много време,докато ви дойде реда да правите бюджет,за сега само се упражнявайте и си пишете домашните,но мисля,че с тях ще си останете лакомии нещастни.Сега е време за малко оставки от НЕДЕБИЛИТЕ от вашите редички некомпетентни!

  Коментиран от #2

 • Ник
  Отговор
  2 15:28  09.11.17

  До коментар #1 от "Другар":

  Аз не подкрепям червените, ама ти разбираш ли от бюджет? Щото гледам коментираш с усещането, че "поназнайваш" нещото или бъркам? - Ако и ти си наясно колкото пожарникаря и физкултурника, то тогава не е особено добре да коментираш темата! Щото аз прегледах бюджета и това което се вижда не вещае нищо хубаво. Бюджета, Нито се решават проблемите с дупките в здравеопазването, военните, социалното, пенсионното ... - Нищо! - Общините пак остават без пари и ги принуждават да вдигат местните данъци и такси. Единствено шопите пак имат висок бюджет, което си е чиста наглост! Харчат се обществените средства за града на кърлежите. - Нашите пари за благото на Шопия...

  Коментиран от #5

 • А а а а НЕ ! В СИЛИСТРА ЦВЕТАНОВ
  Отговор
  3 18:45  09.11.17
  ЗАЯВИ ЧЕ БЪЛГАРИЯ ЦЪФТИ. НА КОГО ДА ВЯРВА ЧОВЕК? САМО НА Х.. СИ, ЗАЩОТО Е НА ДВА САНТИ ОТ ЗАДНИЯТ МИ ДВОР И НИКОГА НЕ Е ЗЛОУПОТРЕБИЛ. А НА ВАЗ ЗА НИКАКЪВ ПРАЗ !
 • Гост
  Отговор
  4 22:02  09.11.17
  Нинова , кой проблем е решен , било от управляващи , било от опозиция , освен правата на хомосексуалистите , и свободата на вероизповеданията, че не мога да са сетА.

 • Другар
  Отговор
  5 08:01  10.11.17

  До коментар #2 от "Ник":

  Разбирам,че сте поредния ограничен провинциалист.Аз съм от София и се гордея с това!София не е България,но е една четвърт от нея и е единственото населено място,което прилича на европейски град.За съжаление се напълни с миекащи хорица от прованса,озлобени и комплексирани,като вас!Относно бюджета,прочетете конституцията и ще се запознаете,кой има право да го изработва,а това,че не ви харесва,си е лично ваш проблем!

  Коментиран от #6

 • Ник
  Отговор
  6 17:36  10.11.17

  До коментар #5 от "Другар":

  Уважаеми Кестен, Градът ти прилича на нещо само заради това, че харчите нашите пари за собственият си град! Аз добре знам кой прави бюджета, съмнявам се обаче ти да си наясно, като ти гледам приказките. Не виждам какво имаш да се гордееш при условие, че там сте само кърлежи, които се хранят от републиканският бюджет! - Това са факти! Петте хиляди IT специалисти и още толкова ваутсорсинг, не издържат тъпият ти град основан само и единствено напарите на цялата страна! София не произвежда нищо освен търтеи! Тя се храни от вътрешното потребление чрез заплати на 500 хиляди чиновника и обществените поръчки, които целенасочено се раздават само и единствено там! София не произвежда абсолютно нищо! - Нейният принос за търговското салдо на страната е със знак "-". Ето това е истината! И понеже харчите нашите пари много скоро ще има протести, а после разходки до София и масови погроми по простата причина, че на всички им писна да им харчите парите. Най- добрият показател къде са селяните са броя на каруците по пътищата! Във всички! -Подчертавам всички големи градове Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна няма да видиш една каруца, но пък в София е пълно с каруци! Това сте вие! Каруцари, които харчат парите ни и с това се гордеят... Смешко!

  Коментиран от #7

 • Другар
  Отговор
  7 22:53  10.11.17

  До коментар #6 от "Ник":

  Не знам от къде си селяндур скапан,но ми писна от такива като теб да идват в родния ми град!А с твоите пари може би се храни само жена ти като дойде "на мола " в София,която ограничени ми селляко е най стария град в България и не само тук и не напразно!А тия с каруците дойдоха от твоето и подобни родни места,защото сте гладни,но и така ще си останете!

  Коментиран от #8, #9

 • Ник
  Отговор
  8 00:03  11.11.17

  До коментар #7 от "Другар":

  Дори и след освобождението София е било едно тъпо село. - Факт! Русе, Търново, Бургас, Варна и Стара загора са били по- големите и по- развитите градове. Единствената причина София да бъде избрана за столица е идеята че ако приберат Македония и Западните покрайнини столицата ще бъде в средата на страната. Думите на първият Български цар след освобождението към сестра му са достатъчно красноречиви за това какво представлява тъпото Софиско село! - От тогава нататък само наливаме пари в кирливият ти град, а ефекта е 130 години тотална простотия! Вместо да скимтиш като някоя кучка, вземи и се замисли действително ти и кърлежите, от който е съставен градът ти от къде им идва хляба! - От както София е столица има 2 национални катастрофи, а аз бих добавил и още няколко. Най - типичният представител на тъпият Ви регион е Борисов. - Типичният селяндур- Софийски бек! А да обвиняваш каруците, че дошли от други градове е просто нелепо! Там сте събрани само селяндури на социално отглеждане от държавната хранилка наречена бюджет на републиката! - Ще се откажа от думите си ако ми докажеш, че твърдението ми не е вярно! Извади обществените поръчки и държавните инвестиции в тъпият ти град и ми кажи от какво си вадите хляба? - Отговорът драги, е че от всички останали градове. - Вие там сте кърлежи! Начело с най- големият кърлеж Борисов и най големия селянин!
 • 9 00:16  11.11.17
  Този коментар е премахнат от модератор

Напиши коментар:


Публикувай