499 0

Кабинетът раздаде 2 милиона лева

420 000 лева отиват за инфраструктура в община Габрово

Константин Карагьозов

Правителството раздаде 1 846 827 лв. по време на редовното си заседание.

Отпуснати бяха допълнителни 14 715 лв. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г. Планираните в централния бюджет средства ще бъдат разпределени по бюджетите на МОН и на седем общини.

Кабинетът одобри още финансирането по реда на Закона за насърчаване на инвестициите на публична инфраструктура в община Габрово. От бюджета на Министерството на икономиката ще бъдат предоставени финансови средства в размер до 419 748,24 лв. с ДДС лв. за реконструкция на участък от ул. "Индустриална" и за продължение на улицата до терена, в който ще бъде построен завод за производство на туби.

България


Напиши коментар:


Публикувай