1 027 0

Пет села в Пловдивско се вдигнаха срещу изграждането на компостираща инсталация

Константин Карагьозов

Пет села от община Съединение в Пловдивско се обявиха срещу изграждането на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци в землището на село Неделево, която се предвижда да е на само 400 м от първите къщи.

Вече 254 жители от селото са се подписали с искане за спиране на проекта, който община Съединение ще реализира съвместно с община Стамболийски. Жителите на Неделево са подкрепени с подписки и от живеещите в съседни села Церетелево, Голям Чардак, Малък Чардак и Любен, каптажът на питейната вода за които е в непосредствена близост до терена.

По думите на адвоката на Инициативния комитет, оглавил протеста, Милена Христова, жителите на селото не са информирани за това, което ще се изгражда, не е направено допитване до тях и не е потърсено съгласието на собствениците на имоти, съседни на определения за това терен. Според юриста в предложението няма посочен алтернативен имот, както и обоснование, че изграждането на това съоръжение е необходимо и належащо, никъде не става ясно колко и какви работни места ще се открият, както и какво ще се случи с отпадъчния продукт.

Посоченият терен е в непосредствена близост до зона, защитена по "Натура 2000" - река Пясъчник, в района на която има много защитени в Червената книга животински видове, посочи още Христова. Той граничи и с пътя за туристическите обекти Копривщица, Панагюрище и Красновски бани. Според нея единствената цел на двете общини е "да се усвоят някакви европейски пари, но как и защо - на никого не е ясно".

Възражение, подкрепено с подписките на петте села, днес бе внесено до ръководството на Оперативна програма "Околна среда", кметовете на двете общини и РИОСВ - Пловдив. Според втория адвокат Стефан Цонев, зелените отпадъци, които биха захранили тази инсталация се оползотворяват от хората като храна за животните и тор за нивите им.

България


Напиши коментар:


Публикувай