686 0

65% рециклирана пластмаса

Стефанаки Йоанис

Ново проучване на Plastics Recyclers Europe показва, че 65%цел за рециклиране на пластмасови опаковки до 2025 г. е достижима.
Проучването определя набор от мерки и необходими инструменти, които ще доведат до постигането на тази степен на рециклиране.
Предложените мерки се фокусират върху подобряване качеството и капацитета за сортиране на отпадъци от пластмасови опаковки в ЕС. Допълнителна мярка, като например "Дизайн за рециклиране", би увеличила възможността за рециклиране на пластмасовите опаковки на пазара и би намалила разходите за сортиране и рециклиране. Законодателни стимули и ефективна комуникация по веригата, които да позволят по-голямо усвояване на рециклираните материали са част от препоръчаните мерки. Те биха довели до повишаване качеството на произведените рециклатии в крайна сметка ще повишат доверието на потребителите в рециклираните продукти. Проучването също така подчертава екологичните, социалните и икономически ползи от повишената степен на рециклиране. Замяната на първични с рециклирани пластмаси ще спести 80% от въглеродните емисии, ще създаде 115 400 работни места и допълнителни 1 млрд. евро икономически ползи. Предложените мерки и свързаните с тях ползи са ясни показатели за това защо законодателите трябва да се стремят решително към амбициозната цел, която да позволи влагането на пластмасите отново в производствата.

България


Напиши коментар:


Публикувай