795 0

КОНПИ погна разследван за трафик на хора

Искат разкриване на банкова тайна

Мария Атанасова

Разследван за трафик на хора жител на област Кърджали попадна в полезрението на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Началникът на териториалната дирекция на ведомството в Пловдив поиска разкриване на банковата тайна спрямо Хасан Ю., съобщи "Родопи24".

От Комисията са посочили, че са установили „значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице”.

„Предмет на проверката е била имуществото, неговото местонахождение, стойността и правното основание за придобиването му; пазарната стойност на имуществото към момента на придобиване; и пазарната стойност към момента на проверката; преобразуване на имуществото; приходите и разходите за обичайна дейност и извънредните приходи и разходи на юридическото лице; обичайните и извънредните доходи и разходи за издръжка на физическото лице и на членовете на семейството му; платените публичноправни парични задължения към държавата и общините; сделки с имуществото на юридическото лице; сделки с имуществото на проверяваното лице и на членовете на семейството му; пътуванията в чужбина на проверяваното лице и на членовете на семейството му, както и на лицата, които представляват юридическото лице; обезпеченията и тежестите, наложени върху имуществото, както и задълженията, които са поети; и други обстоятелства, които имат значение за изясняване на произхода на имуществото, начина на придобиването и преобразуването му”, се посочва в мотивираното искане към съда.

Предмет на проверката ще са две сметки на Хасан Ю. - в евро и лева. Ще се проследи всяко движение на парите му в последните десет години.

Магистратите дадоха „зелена светлина” на Комисията.

България


Напиши коментар:


Публикувай