810 1

Тодор Живков и социализмът влизат в учебниците по история

Повече от година проектите им бяха във фокуса на общественото внимание

Константин Карагьозов

Утвърдени са учебните програми за Х клас, в който приключва обучението по редица основни предмети в областта на природните и обществените науки, изкуствата, технологиите и предприемачеството, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката (МОН). В програмите е поставен акцент върху националната история, география и литература.

Повече от година и половина проектите на тези програми бяха във фокуса на общественото внимание. По време на обсъждането бяха проведени множество срещи и консултации с учители, с представители на висши училища и на БАН по предметите, към които има обществена чувствителност – български език и литература, история и цивилизации и философия.

Учебната програма по български език и литература в Х клас допълва и разширява изученото в предходните класове. В компонента по български език основен акцент са темите, насочени към познаването и прилагането на книжовните езикови норми, а по литература са заложени за изучаване творби само от български автори. Сред тях са Иван Вазов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Елин Пелин, Йордан Йовков, Гео Милев, Никола Вапцаров, Николай Хайтов и др. Включени са емблематични текстове от българската литература от периодите след Освобождението до Първата световна война, между двете световни войни и след Втората световна война. В резултат на общественото обсъждане бе добавена творбата „Cis moll“ на Пенчо Славейков, за изучаване бяха конкретизирани две глави – 1 и 16 от І част на романа „Тютюн“ от Димитър Димов. Програмата дава възможност на учителите, според интересите на учениците, да подбират и други тематично близки текстове, освен посочените.

Учебната програма по история и цивилизации предлага цялостен курс по национална история – от древността до наши дни. В хода на общественото обсъждане бяха предложени и приети някои редакции, които не променят цялостната концепция на проекта. Отпаднали са отделни понятия, които са обект на изучаване през други предмети (напр. неправителствени организации, мажоритарна и пропорционална избирателна система и др.). В същото време са въведени нови понятия (напр. базилика, ротонда, експроприация, приватизация, терор, атентат, безпартиен режим, комунизъм, репресивен апарат, глобализация и др.), които подпомагат разбирането на процесите. Проследено е взаимодействието между различните цивилизации по нашите земи в отделните периоди от историята ни, засилен е патриотичният акцент и е отделено внимание на събития от най-новата ни история, като в програмата са намерили място само факти, без да се допуска оценъчна интерпретация.

България


Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
  • Комунизмът е фашизъм
    Отговор
    1 16:13  26.01.18
    Не обиждайте пролетарския авангард на българския народ, който в името на социалното равенство направи истински чудеса: 1. Унищожи класовия враг и буржоазната интелигенция и подложи на терор техните семейства; 2. Унищожи частната собственост и отчужди хората от нея, от семейните ценности и от пазарната отношения; 4. Съсипа селското стопанство и природата ни; 5. Създаде привилегии за своята номенклатура и за нейните наследници; 6. Ограби държавата и спестяванията на хората и назначи потомците и антуража си за "сиви" капиталисти; 7. Наложи бърху народа ни невиждано в историята му класово неравенство. 8. В резултат на гореизложеното доведе нашия народ до морална деградация и демографска катастрофа, а страната ни - до обезлюдяване !

Напиши коментар:


Публикувай