652 0

Музеят в Свиленград представи сборник

Венцислав Михайлов

Излезе от печат новото издание на Исторически музей Свиленград. Книгата „Стожери на духовността. Религиозните и образователни институции на тракийските българи” беше представена от директора на музея Елена Митева и уредника д-р Стефан Димитров. Сборникът, който е четвъртото издание на местния музей, бе отпечатан след спечелен конкурс на Министерството на културата. Той включва изследвания на български учени, музейни специалисти и краеведи, посветени на двата големи символа на духовността на тракийските българи – православната вяра и стремежът към светска просвета.

Книгата се състои от 2 части – изследователска и документална. В първата част са представени научните доклади от ІV-та национална конференция на тема „ Църковното и образователно дело в Тракия ХV-ХІХ в.”, инициирана от музея и проведена в Свиленград. Във втората част на сборника е намерил място дареният на музея и съхраняван в продължение на близо осем десетилетия непубликуван ръкопис „Свиленград в миналото” на одринския училищен инспектор Георги Фотев, който е с важна документална и мемоарна стойност за историята на региона. Научната част на сборника се състои от 16 студии и стати, които обхващат широк кръг от проблеми, обединени от темата за развитието на църковното и образователно дело в Одринска Тракия и в Свиленград. Сред техните автори са авторитетни историци от БАН и различни университети като проф.д.и.н. Светлозар Елдъров, проф. д-р Цонка Каснакова, доц. Тодор Радев, д-р Ваня Стоянова, д-р Калина Пеева и др., от регионални музеи - д-р Красимира Узунова, д-р Виолета Костова, както и местни краеведи - Атанас Куманов, Коста Льондев и др.

От 2011 г. насам Исторически музей Свиленград издаде три сборника с научни студии и статии, посветени на историческото минало и културните традиции на Свиленград и региона. В тях са включени доклади от няколко научни конференции, организирани от музея за празника на Свиленград. В момента за печат се подготвят още три научни издания.

„През 2011 г. организирахме за първи път историческа конференция в Свиленград в чест на празника на града, разказа Елена Митева. Тогава искахме, но не знаехме дали ще се превърне в традиция. Но с подкрепата на кмета на общината Георги Манолов за тези 7 години проведохме тук 6 национални научни форума с участието на учени от БАН и различни престижни български университети. За да съхраним за поколенията научните постижения, изнесени в докладите, ние учредихме и издателство към Исторически музей - Свиленград. Днес вече можем да се похвалим, че издателството е издало три сборника”. Тя припомни, че още през 2011 г. в разговор с проф.Светлозар Елдъров е набелязана значимостта на темата за църковната и образователна институции в Тракия. „За тях трябва да се говори с респект, тъй като те са факторите, които в най-голяма степен допринасят за съхраняването на националната идентичност и духовността на българите”.

. ”.

България


Напиши коментар:


Публикувай